LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu
Konference

KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH A INVESTORSKÝCH SPOLEČNOSTÍ 2023

Popis konference

CEEC RESEARCH a MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Vás zvou k diskusi ředitelů a top managementu projektových společností, významných investorů a představitelů vlády na témata přípravy investičních akcí v oblastech pozemní výstavby, dopravní a vodní infrastruktury, nového stavebního zákona, novele liniového zákona a digitalizace českého stavebnictví.

Datum
13. 09. 2023 od 9:00
Místo konání
Ministerstvo pro místní rozvoj, sál AVI, Pařížská 4, Praha

Pozvaní odborníci

ŠTEIGROVÁ GERGELOVÁ Leona
vrchní ředitelka Sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování, Ministerstvo pro místní rozvoj
MUŘICKÝ Eduard
vrchní ředitel sekce průmyslu a stavebnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
SOSNA Luděk
ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy
HOŘELICA Zbyněk
ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury
MÁTL Radek
generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic
ŠPALEK Robert
předseda, Česká komora autorizovaných inženýrů
VACEK Michal
ředitel CEEC Research s.r.o.

Panel I. - Legislativní rámec a realizace liniových staveb

ŠTEIGROVÁ GERGELOVÁ Leona, vrchní ředitelka Sekce veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj

SOSNA Luděk, ředitel odboru strategie, Ministerstvo dopravy

HOŘELICA Zbyněk, ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury

MÁTL Radek, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR

FOJTŮ Lubomír, ředitel, Ředitelství vodních cest ČR

JEŘÁBEK Zdeněk, statutární ředitel, Infram a.s.

HRNČÍŘ Radovan, viceprezident, Česká asociace konzultačních inženýrů

ŠVANCARA Jiří, ředitel divize, Aquatis a.s.

BINTER Jan, ředitel společnosti, Arkance Systems s. r. o.

Panel II. - Budoucnost přípravy staveb a digitalizace projektů

MUŘICKÝ Eduard, zástupce vrchního ředitele Sekce hospodářství, Ministerstvo průmyslu a obchodu

KLÁN Petr, vedoucí oddělení digitalizace stavebního řízení a územního plánování, MMR

ŠPALEK Robert, předseda, Česká komora autorizovaných inženýrů

SVOBODA Jiří, generální ředitel, Správa železnic

SLANEC Martin, ředitel divize stavebnictví, Arkance Systems s. r. o.

ŠMEJKAL Daniel, manažer Virtual Design & Construction, Letiště Praha a. s.
VONKA Karel, vedoucí odboru BIM a digitalizace, STRABAG a.s.

Videopřenos

Program

08:00 - 9:00

Registrace účastníků

09:00 - 09:05

Zahájení Konference ředitelů projektových a investorských společností
• moderátorka Veronika KUBÍČKOVÁ

09:05 - 09:10

Jaká je aktuální situace na trhu projektových prací a výhled sektoru?
Představení výsledků Studie projektových společností 2023/H2
• CEEC Research, Petr ONDRÁŠEK

9:10 - 10:40

Expertní panel I.
• Legislativní rámec a realizace liniových staveb
• Legislativní kroky pro zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů výstavby
• Strategie veřejných zadavatelů dopravní infrastruktury a dalších liniových staveb
• Výhled vývoje investic a práce pro projektové firmy, zkušenosti s přípravou staveb
• Zkušenosti ředitelů projektových společností s řešením problémů při přípravě liniových staveb

10:40 - 11:00

Coffee break

11:00 - 12:30

Expertní panel II.
• Budoucnost přípravy staveb a digitalizace projektů
• Digitalizace českého stavebnictví a probíhající kroky na vládní úrovni
• Vazba legislativy na proces digitalizace stavebního řízení a územního plánování
• Digitální transformace životního cyklu projektů staveb díky BIM pro stavebnictví a architekturu
• Připravované a realizované projekty s využitím informačního modelování budov

12:30 - 13:30

Networkingový oběd a neformální diskuse

Registrace

  Prezentace

  CEEC Research

  MMR ČR – Klán

  MPO ČR – Muřický

  Arkance Systems CZ – Slanec

  Partneři

  Generální partner

  Zlatý partner

  Stříbrní partneři

  Výhradní partner v pojištění

  Výhradní projektový partner

  VÝHRADNÍ PARTNER PRO AUKCE VOZIDEL A SPECIÁLNÍ TECHNIKY

  Partneři

  Odborní garanti

  Hlavní mediální partner

  Mediální partneři