LinkedIn Facebook

ceec

Menu
JAKÉ VÝHODY MŮŽE PŘINÉST SPOLUPRÁCE S NÁMI?
Více informací
Dotázaní ředitelé očekávají za rok 2024 pokles tržeb o 1,7 % v porovnání s rokem 2023.
Podle dotázaných projektových společností (57 %) je největším benefitem při používání BIM větší přesnost a koordinace projektu.
Väčšina opýtaných riaditeľov stavebných firiem (78 %) by uvítala, keby sa zvýšilo tempo, ktorým prúdia verejné financie do stavebníctva.
V 1. až 3. čtvrtletí 2023 bylo zadáno 5 844 veřejných zakázek, což je o 23,1 % více než ve stejném období předchozího roku.
Využití ekologicky šetrných materiálů a technologií alespoň částečně preferuje 74 % dotázaných stavebních společností.
Počet kmenových zaměstnanců zůstal stejný u 68 % dotázaných firem.
Kapacity dotázaných projektových společností jsou vytíženy na 95 %.
Podľa údajov za 1. až 3. štvrťrok bolo vydaných 1 118 oznámení o stavebnej zákazke, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavovalo pokles o 23,6 %.
Podle očekávání dotázaných ředitelů stavebních společností by měla stavební produkce v roce 2024 zaznamenat pokles o dalších 2,7 %.
Pro čtvrtinu dotázaných developerů (28 %) mají ESG kritéria spíše vysokou důležitost.
Pro zjednodušení kritérií pro poskytnutí úvěru jsou dvě třetiny dotázaných developerských společností (68 %).
Zelené plochy, jako například parky, veřejné zelené prostranství a podobně, jsou dnes běžnou součástí projektů u většiny dotázaných developerů (94 %).
V prvním pololetí roku 2023 bylo vydáno 268 řádných oznámení o zakázce, což je o 32,7 % více než ve stejném období předchozího roku.
Jedna třetina dotázaných projektových společností (34 %) nerealizuje v BIM žádné projekty.
Pro dvě pětiny (42 %) dotázaných ředitelů má inflace velmi významný vliv na zvyšování mezd.
Již nyní polovina dotázaných ředitelů (49 %) zaznamenává pokles počtu zakázek ve srovnání s minulým obdobím.
Nejčastějším finančním cizím zdrojem jsou pro dotázané developerské společnosti bankovní úvěry a hypotéky (74 %).
Podle průzkumu 63 % dotázaných developerů plánuje držet ceny svých nemovitostí na současné úrovni.
V prvním pololetí příštího roku dotázaní developeři očekávají, že poptávka po nemovitostech v České republice vzroste o 2,3 %.
Dotázaní ředitelé stavebních společností považují současné mzdy v odvětví za neadekvátní (53 %).
Plánovaného zvyšování minimální mzdy se obává 32 % dotázaných ředitelů stavebních společností.
Největší část dotázaných projektových společností (38 %) BIM sama zavádí a učí se pracovat s tímto nástrojem.
Podľa 59 % opýtaných riaditeľov stavebných spoločností je súčasná legislatíva príliš zložitá.
Ekologické hledisko při realizaci stavebních projektů zohledňuje většina dotázaných společností (81 %).
Nejdůležitějším kritériem je podle dotázaných ředitelů projektových společností efektivnost a optimalizace zdrojů (40 %).
V projektování chytrých měst mají dvě pětiny dotázaných (39 %) největší zkušenost v oblasti projektování chytrých budov a infrastruktury měst.
Podle dotázaných ředitelů stavebních společností má 60 % stavebních firem zavedený systém na třízení odpadů.
Takmer jedna polovica opýtaných riaditeľov stavebných spoločností (46 %) očakáva zvýšenie štátnych investícií.
Ze zakázek, které byly oznámeny v prvním pololetí 2023, bylo zrušeno 6 % z celkového počtu oznámených zakázek.
V súčasnej chvíli majú opýtané projektové spoločnosti zazmluvnené zákazky v priemere na 6 mesiacov dopredu.
Počas nasledujúceho pol roka očakávajú opýtaní riaditelia stavebných spoločností pokles vyťaženosti kapacít na 83 %.
Podle dotázaných developerských společností (37 %) má veřejný prostor a kvalita jeho provedení v projektu klíčový vliv na atraktivitu projektu.
V roce 2023 očekávají dotázané projektové společnosti v druhé polovině roku růst projektových prací o 1,2 %.
Dotázané projektové společnosti zabývající se primárně přípravou pozemních staveb očekávají v roce 2023 mírný růst trhu o 0,6 % a v roce 2024 o další 1,4 %.
Podľa očakávania opýtaných riaditeľov stavebných spoločností by mala stavebná produkcia v roku 2024 zaznamenať pokles o 1,2 %.
Téměř polovina dotázaných projektových společností CDE vůbec nevyužívá (49 %).
Počet nově vydaných stavebních povolení klesá soustavně již od dubna v meziměsíčním srovnání o 9 %.
Na budúci rok očakávajú opýtaní riaditelia projektových spoločností rast trhu o 1,2 %.
Podle dotázaných ředitelů stavebních společností se recyklací stavebních odpadů zabývá 78 % stavebních firem.
Necelé tři čtvrtiny dotázaných developerů (71 %) si myslí, že realizace chytrých technologií a údržba modro-zelených prvků vyžaduje vysoké investiční náklady.
Dotázané projektové společnosti očekávají v letošním roce růst svých tržeb o 2 %.
Viac ako polovica opýtaných spoločností (53 %) sa obáva, že po nástupe novej vlády, nebude dodržaná kontinuita plánovania stavieb a dôjde k narušeniu prílivu verejných zákaziek do stavebníctva.
Dopytované spoločnosti venujúce sa pozemnému staviteľstvu očakávajú v roku 2024 miernejší prepad tržieb (- 0,7 %).
Jedním z hlavních problémů pro získání finančních prostředků pro investiční projekty jsou podle dotázaných developerských společností vysoké úrokové sazby nebo poplatky spojené s úvěrem (59 %).
Více jak polovina dotázaných projektových společností (56 %) s veřejnou správou v BIM vůbec nepracuje.
V súčasnej chvíli sú kapacity opýtaných stavebných spoločností vyťažené v priemere na 90 %.
Hodnota verejných zákaziek zadaných v júni až septembri 2023 predstavovala 1 886 mil. EUR a medziročne stúpla o 7,3 %.
Opýtané spoločnosti venujúce sa inžinierskemu staviteľstvu očakávajú v roku 2024 prepad tržieb o 1,1 %.
V prvním pololetí roku 2023 bylo zadáno 825 zakázek, což je o 40,1 % více než ve stejném období předchozího roku.
Pouze 33 % dotázaných projektových společností své interní směrnice nikdy neporušuje.
Dotázané projektové společnosti mají nasmlouvané zakázky v průměru na 9 měsíců dopředu.
Většina zástupců dotázaných projektových společností si myslí, že povědomí veřejnosti o chytrých městech je nízké a že veřejnost je stále ještě málo informovaná (69 %).
Aktuální vytíženost stavebních firem se podle dotázaných ředitelů pohybuje kolem 93 %.
Nejdůležitějším kritériem pro úspěšné získání úvěru na developerský projekt je podle dotázaných developerských společností hodnota zajištěné nemovitosti (66 %).
Z pohľadu objemu práce hrajú verejné zákazky v stavebníctve veľmi zásadnú úlohu a tvoria okolo 45% stavebných výkonov.
Jedna třetina (31,8 %) z celkového objemu zakázek, které zadali veřejní zadavatelé, mířila v první polovině letošního roku právě do tohoto sektoru.
Podle dotázaných projektových společností představuje největší výzvy komplexnost a integrace různých technologií (41 %).
Podle dotázaných ředitelů projektových společností je největším přínosem zvýšená kvalita života obyvatel (46 %).
Podle většiny dotázaných developerských společností (87 %) banka posuzuje schopnost developera splácet úvěr z generovaných příjmů.
Téměř polovina dotázaných projektových společností (49 %) uvedla, že v této době nedisponuje žádnou zkušeností v projektování smart cities.
Za 1. až 3. štvrťrok bolo zadaných 815 verejných zákaziek, čo predstavuje pokles o 32,8 % ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Chytrá a zelená města jako investiční koncept volí dotázaní developeři se zájmem o zlepšení udržitelnosti výstavby a životního prostředí, na tom se shoduje 69 % dotázaných developerů.
V prvním pololetí příštího roku dotázaní developeři očekávají, že nabídka rezidenčních nemovitostí v celé České republice klesne o 0,9 %.
Väčšina opýtaných riaditeľov stavebných spoločností (81 %) považuje plánované limity investícií do dopravnej infraštruktúry zo strany ministerstva dopravy a financií za nedostatočné.
Celková částka za všechny uvažované veřejné zakázky v 1. až 3. čtvrtletí 2023 se vyšplhala na 155,4 mld. Kč, což bylo meziročně o 18,6 % více.
Väčšina opýtaných riaditeľov stavebných spoločností (74 %) si myslí, že by mal štát podporiť bytovú výstavbu a dostupnosť bývania štátnych dotácií domácnostiam pri splácaní hypotéky.
Celková predpokladaná hodnota oznámenia o verejnej stavebnej zákazke v júni až septembri 2023 predstavovala 2 574 mil. EUR a bol zaznamenaný medziročný pokles o 12,3 %.
Počet nově zahájených projektů výstavby bytových domů klesá již devět měsíců v řadě, v srpnu to bylo o 23,1 %.
Měřitelné cíle pro snižování ekologického odpadu má podle dotázaných ředitelů již 23 % stavebních společností.
Podľa opýtaných riaditeľov projektových spoločností sú ich kapacity v súčasnej chvíli vyťažené na 84 %.
Až 85 % dotázaných českých developerů se zařazení prvků modro-zelené infrastruktury a udržitelnosti ve veřejných prostorech do svých projektů nebrání.
Dotázaní ředitelé stavebních firem očekávají propad ve vytíženosti stavebních firem až ke hranici 85 %.

NAŠÍM CÍLEM JE POSKYTOVAT UNIKÁTNÍ INFORMACE O TRHU. NAŠÍ MISÍ JE POMOCI VYTVOŘIT FIRMÁM KONKURENČNÍ VÝHODU. NAŠE POSLÁNÍ JE VYTVOŘIT PROSTOR, VE KTERÉM MOHOU LIDÉ URČOVAT DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ SVÉHO OBORU. DĚLÁME TO S LÁSKOU, PROTOŽE NÁS TO BAVÍ, A PROTOŽE NÁM ZÁLEŽÍ NA ROZVOJI ČESKÝCH FIREM A NAŠÍ ZEMĚ.

Jsme poskytovatel unikátních informací ve vybraných odvětvích ekonomiky

Začali jsme vnímat stále rostoucí poptávku firem po informacích. Informace dostupné na trhu většinou vychází z různých dat, která jsou vyhodnocována zpětně. My jsme ale přesvědčeni o tom, že trh tvoří především lidé a že s jejich pomocí lze mnoho předvídat a podívat se také do budoucna. Tato myšlenka nás v roce 2005 vedla k založení společnosti CEEC Research s.r.o. Postupně jsme navázali úzkou spolupráci s lídry a tvůrci stavebního trhu, tedy s nejvýznamnějšími stavebními společnostmi v zemi, s jejichž pomocí jsme začali zpracovávat Kvartální analýzy českého stavebnictví. V roce 2010 jsme své činnosti rozšířili na sektor projektových prací, v roce 2012 do oblasti veřejných zakázek a následně jsme v roce 2015 začali pracovat na developerském trhu. V současné chvíli se zaměřujeme na vývoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy, se specializací na zhodnocení aktuální situace na trhu a předpovědí jeho možného budoucího vývoje, přičemž tyto předpovědi jsou založeny především na informacích poskytnutých tvůrci trhu, se kterými pravidelně spolupracujeme.

#

Zajišťujeme, aby firmy disponovaly potřebnými informacemi

Jsme přesvědčeni o tom, že kdo disponuje kvalitními informacemi, disponuje také konkurenční výhodou. My firmám dodáváme informace, jaké potřebují, a to formou bezplatných analýz, ale také formou analýz na míru. V rámci bezplatných analýz poskytujeme obecné a aktuální informace ze stavebního sektoru. V rámci analýz na míru jsme schopni dodat výstupy z průzkumů trhu a jeho mapování, ale také jsem schopni vytvořit komplexní a složitější analýzy týkající se situace na trhu, prognózy jeho vývoje, pojmenování hlavních trendů trhu apod. Věříme, že nic není nemožné.

#

Tvoříme prostor, kde se potkávají ti, kteří určují směr svého odvětví.

Vedle své analytické činnosti také organizujeme pravidelná Setkání lídrů stavebních společností v Česku a na Slovensku a také Konferenci ředitelů projekčních společností – klíčové události obou sektorů, na kterých diskutují ředitelé společností s představiteli vlád jednotlivých zemí o dalším směřování svého oboru. Organizujeme ale také menší setkání, workshopy a pracovní skupiny, kde tvoříme prostor pro komunikaci mezi veřejnou správou a soukromým sektorem za účelem jejich společné spolupráce v otázkách dalšího směřování vybraného odvětví ekonomiky.

#

Vyhlašujeme ocenění pro nejkvalitnější stavební společnosti na trhu TOP stavební firma

Realizujeme prestižní soutěž TOP Stavební firma (ocenění pro nejkvalitnější stavební společnost). Stavební firmy jsou hodnoceny zadavateli veřejných zakázek v mnoha ohledech týkajících se realizace stavební zakázky (rychlost výstavby, komunikace, výsledná kvalita díla, apod.). Společnost s nejlepším hodnocením získává cenu.

#