LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu
Právě vydáno: Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024
VÍCE INFORMACÍ ZDE
JAKÉ VÝHODY MŮŽE PŘINÉST SPOLUPRÁCE S NÁMI?
Více informací
Zaregistrujte se i letos na plánované konference!
Seznam plánovaných konferencí
Vysoké úrokové sazby jsou největší překážkou pro financování nemovitostí, říká 76 % dotázaných developerů.
Nemovitosti si pro vlastní bydlení lidé kupují podle dotázaných developerů přesně ve třech pětinách případů (60 %).
Poptávky po nemovitostech v ČR podle dotázaných ředitelů během prvního pololetí poroste o 3,9 %.
Podle více než tří čtvrtin dotázaných developerů (77 %) roste zájem o výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily.
Téměř dvě třetiny dotázaných developerských společností (64 %) v poslední době aplikovali u svých projektů fotovoltaiku.
Dotázané stavební společnosti mají nasmlouvané zakázky v průměru na 9 měsíců dopředu.
Pro rok 2025 jsou dotázané společnosti více optimistické a očekávání růst svých tržeb o 3 %.
Více než tři čtvrtiny (78 %) dotázaných stavebních společností se setkalo se ztrátovou realizací stavby v důsledku nepředvídatelných nákladů.
Aktuální vytíženost stavebních firem se podle dotázaných ředitelů pohybuje kolem 91 %.
Podle očekávání dotázaných ředitelů stavebních společností zaznamená trh stavebních prací v roce 2024 mírný pokles o 1,2 %.
Dotázaní developeři očekávají růst nabídky nových nemovitostí v ČR během prvního pololetí o 2,4 %.
Chyby v projektové dokumentaci uvedla více než třetina (37 %) dotázaných ředitelů jako nejčastější příčinu vzniku neočekávaných nákladů.
Většina kupujících (70 %) podle dotázaných ředitelů vnímá nákup nemovitosti jako investici do dlouhodobého aktiva.
Podle dotázaných ředitelů developerských společností financují klienti nákup bytových jednotek v hotovosti ve více než polovině případů (52 %).
Třetina dotázaných ředitelů (34 %) vnímá v posledních 5 letech nástup zahraniční konkurence na trhu stavebních prací.
Téměř dvě pětiny (19 %) dotázaných firem má nasmlouvané zakázky na delší dobu ve srovnáním se stejným obdobím minulého roku.
Více něž čtyři pětiny (85 %) dotázaných českých stavebních firem se účastní zahraničních stavebních projektů.
Pro více než dvě pětiny dotázaných developerů (43 %) mají ESG kritéria spíše vysokou důležitost.
Podle dotázaných ředitelů developerských společností více než dvě třetiny klientů (67 %) je ochotno si připlatit za vyšší standard bydlení včetně energeticky úsporných řešení.
Podle našeho průzkumu plánuje 61 % dotázaných ředitelů developerských společností zvýšit ceny svých nemovitostí v průměru o 4,6 %.
Dotázaní ředitelé očekávají za rok 2024 mírný pokles svých tržeb o 0,2 % v porovnání s rokem 2023.

NAŠÍM CÍLEM JE POSKYTOVAT UNIKÁTNÍ INFORMACE O TRHU. NAŠÍ MISÍ JE POMOCI VYTVOŘIT FIRMÁM KONKURENČNÍ VÝHODU. NAŠE POSLÁNÍ JE VYTVOŘIT PROSTOR, VE KTERÉM MOHOU LIDÉ URČOVAT DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ SVÉHO OBORU. DĚLÁME TO S LÁSKOU, PROTOŽE NÁS TO BAVÍ, A PROTOŽE NÁM ZÁLEŽÍ NA ROZVOJI ČESKÝCH FIREM A NAŠÍ ZEMĚ.

Jsme poskytovatel unikátních informací ve vybraných odvětvích ekonomiky

Začali jsme vnímat stále rostoucí poptávku firem po informacích. Informace dostupné na trhu většinou vychází z různých dat, která jsou vyhodnocována zpětně. My jsme ale přesvědčeni o tom, že trh tvoří především lidé a že s jejich pomocí lze mnoho předvídat a podívat se také do budoucna. Tato myšlenka nás v roce 2005 vedla k založení společnosti CEEC Research s.r.o. Postupně jsme navázali úzkou spolupráci s lídry a tvůrci stavebního trhu, tedy s nejvýznamnějšími stavebními společnostmi v zemi, s jejichž pomocí jsme začali zpracovávat Kvartální analýzy českého stavebnictví. V roce 2010 jsme své činnosti rozšířili na sektor projektových prací, v roce 2012 do oblasti veřejných zakázek a následně jsme v roce 2015 začali pracovat na developerském trhu. V současné chvíli se zaměřujeme na vývoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy, se specializací na zhodnocení aktuální situace na trhu a předpovědí jeho možného budoucího vývoje, přičemž tyto předpovědi jsou založeny především na informacích poskytnutých tvůrci trhu, se kterými pravidelně spolupracujeme.

#

Zajišťujeme, aby firmy disponovaly potřebnými informacemi

Jsme přesvědčeni o tom, že kdo disponuje kvalitními informacemi, disponuje také konkurenční výhodou. My firmám dodáváme informace, jaké potřebují, a to formou bezplatných analýz, ale také formou analýz na míru. V rámci bezplatných analýz poskytujeme obecné a aktuální informace ze stavebního sektoru. V rámci analýz na míru jsme schopni dodat výstupy z průzkumů trhu a jeho mapování, ale také jsem schopni vytvořit komplexní a složitější analýzy týkající se situace na trhu, prognózy jeho vývoje, pojmenování hlavních trendů trhu apod. Věříme, že nic není nemožné.

#

Tvoříme prostor, kde se potkávají ti, kteří určují směr svého odvětví.

Vedle své analytické činnosti také organizujeme pravidelná Setkání lídrů stavebních společností v Česku a na Slovensku a také Konferenci ředitelů projekčních společností – klíčové události obou sektorů, na kterých diskutují ředitelé společností s představiteli vlád jednotlivých zemí o dalším směřování svého oboru. Organizujeme ale také menší setkání, workshopy a pracovní skupiny, kde tvoříme prostor pro komunikaci mezi veřejnou správou a soukromým sektorem za účelem jejich společné spolupráce v otázkách dalšího směřování vybraného odvětví ekonomiky.

#

Vyhlašujeme ocenění pro nejkvalitnější stavební společnosti na trhu TOP stavební firma

Realizujeme prestižní soutěž TOP Stavební firma (ocenění pro nejkvalitnější stavební společnost). Stavební firmy jsou hodnoceny zadavateli veřejných zakázek v mnoha ohledech týkajících se realizace stavební zakázky (rychlost výstavby, komunikace, výsledná kvalita díla, apod.). Společnost s nejlepším hodnocením získává cenu.

#