LinkedIn Facebook

ceec

Menu
Právě vydáno: Studie projektových společností H2/2022
Bezplatně stáhnout
JAKÉ VÝHODY MŮŽE PŘINÉST SPOLUPRÁCE S NÁMI?
Více informací
Zaregistrujte se i letos na plánované konference!
Seznam plánovaných konferencí
Podle dotázaných projektových společností je pro zákazníka stále nejdůležitější cena
Kapacity dotázaných projektových společností jsou vytíženy na 96%.
Hodnota zadaných projektových zakázek meziročně vzrostla o 40,2%.
Odliv pracovní síly zpět na Ukrajinu způsobí podle 44 % dotázaných stavebních společností prodloužení doby realizace stavební zakázky.
V súčasnej chvíli majú opýtané projektové spoločnosti zazmluvnené zákazky v priemere na 5 mesiacov dopredu.
Až 60% dotázaných projektových společností se setkává s odkládáním projektů zákazníkem.
Trh stavebných prác tento rok klesne o 2,3 %.
K získání zakázky překračují dotázané projektové společnosti svůj interní management pouze výjimečně.
Rostoucí sazby hypotečních úvěrů sníží podle developerů poptávku po nemovitostech.
Podľa 91 % stavebných spoločností by malo dôjsť k zvýhodneniu slovenských firiem pri účasti na stavebných zákazkách.
Ke snížení administrativní zátěže staveb by podle 60% dotázaných projektových společností pomohla centralizace.
Dotázaní ředitelé stavebních společností letos očekávají pokles trhu o 1,9 %.
V 1. pololetí letošního roku bylo vydáno 188 řádných oznámení o zakázce.
Tři čtvrtiny dotázaných developerů očekává růst cen svých nemovitostí v průměru až o 8 %.
Poptávka po nemovitostech vzroste letos o 0,4 % v celé ČR.
Čtvrtina dotázaných developerů jedná s fondy zaměřenými na nájemní bydlení.
V současné chvíli mají stavební společnosti nasmlouvané zakázky v průměru na 9 měsíců dopředu.
Kapacity stavebných spoločností sú v súčasnej chvíli vyťažené v priemere 88 %.
Podle 93 % dotázaných stavebních společností dojde k dalšímu prodloužení termínu dodání stavebních materiálů.
Nabídka nemovitostí v ČR vzroste v letošním roce o 2,2 %.
Lze očekávat vyšší zájem o nájemní či družstevní bydlení.
Dotázané projektové společnosti mají nasmlouvané zakázky na 9 měsíců dopředu
Dotázané stavební společnosti počítají v průměru s poklesem svých tržeb o 1,0 % v letošním roce.
V současné chvíli mají dotázané stavební společnosti kapacity vytížené na 94 %.
Stavebné spoločnosti majú aktuálne v priemere zazmluvnené zákazky na 7 mesiacov dopredu.
Až 76% dotázaných projektových společností je nuceno zvyšovat své ceny.
V příštím roce očekávají dotázané projektové firmy propad trhu o 1,0%.
Přísnější pravidla výstavby ovlivní ceny nemovitostí u tří čtvrtin dotázaných developerů.
Pouze 25 % dotázaných stavebních společností má v současné chvíli vypracovány konkrétní kroky pro udržitelné stavebnictví.
Tržby dotázaným projektovým spoločnostiam v tomto roku 2022 porastú o 0,9%.
Rostoucí cena energií se týká také 96 % dotázaných stavebních společností, které mají vyšší náklady na provoz v průměru o 27 %.
Hodnota oznámených projektových zakázek meziročně klesla o 57,7%.
Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v lednu až dubnu 2022 činila 36,1 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční pokles o 22,9 %.
S požadavkem na úplatek se v tomto roce setkalo pouze minimum dotázaných projektových společností (4%).
Dotázané projektové společnosti letos očekávají růst svých tržeb o 3,3%.
Podle 72 % dotázaných developerů se vlastní bydlení stává stále méně dostupné.
Dotázané projektové společnosti (25%) zaznamenávají rostoucí tendenci zákazníka vyjednávat o ceně.
Podle 45% dotázaných projektových společností administrativní část výkonu TDI převažuje nad fyzickou kontrolou prací.
Trh projektových prací podle dotázaných projektových společností letos poroste o 2,6%.
Podľa 55% stavebných spoločností štát dostatočne nevyužíva všetky legislatívne možnosti pri verejnom obstarávaní.
Podľa troch štvrtín opýtaných projektantov nie je verejná správa pripravená na prechod do BIM (71 %).
Polovina dotázaných developerů vnímá Zelenou dohodu pro Evropu jako důležitou a prospěšnou.
Podle 87% dotázaných projektových společností napomáhá výkon TDI průběhu stavebního procesu.
Podle 54 % dotázaných stavebních společností může využití digitálních řešení ve stavebnictví zvýšit produktivitu práce.
V tomto roku u stavebných spoločností porastú tržby o 0,2 %.
Takmer polovica opýtaných projektantov vníma Green Deal vo svojom odbore ako príležitosť (47 %) a štvrtina dokonca ako nutnosť (26 %).

NAŠÍM CÍLEM JE POSKYTOVAT UNIKÁTNÍ INFORMACE O TRHU. NAŠÍ MISÍ JE POMOCI VYTVOŘIT FIRMÁM KONKURENČNÍ VÝHODU. NAŠE POSLÁNÍ JE VYTVOŘIT PROSTOR, VE KTERÉM MOHOU LIDÉ URČOVAT DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ SVÉHO OBORU. DĚLÁME TO S LÁSKOU, PROTOŽE NÁS TO BAVÍ, A PROTOŽE NÁM ZÁLEŽÍ NA ROZVOJI ČESKÝCH FIREM A NAŠÍ ZEMĚ.

Jsme poskytovatel unikátních informací ve vybraných odvětvích ekonomiky

Začali jsme vnímat stále rostoucí poptávku firem po informacích. Informace dostupné na trhu většinou vychází z různých dat, která jsou vyhodnocována zpětně. My jsme ale přesvědčeni o tom, že trh tvoří především lidé a že s jejich pomocí lze mnoho předvídat a podívat se také do budoucna. Tato myšlenka nás v roce 2005 vedla k založení společnosti CEEC Research s.r.o. Postupně jsme navázali úzkou spolupráci s lídry a tvůrci stavebního trhu, tedy s nejvýznamnějšími stavebními společnostmi v zemi, s jejichž pomocí jsme začali zpracovávat Kvartální analýzy českého stavebnictví. V roce 2010 jsme své činnosti rozšířili na sektor projektových prací, v roce 2012 do oblasti veřejných zakázek a následně jsme v roce 2015 začali pracovat na developerském trhu. V současné chvíli se zaměřujeme na vývoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy, se specializací na zhodnocení aktuální situace na trhu a předpovědí jeho možného budoucího vývoje, přičemž tyto předpovědi jsou založeny především na informacích poskytnutých tvůrci trhu, se kterými pravidelně spolupracujeme.

#

Zajišťujeme, aby firmy disponovaly potřebnými informacemi

Jsme přesvědčeni o tom, že kdo disponuje kvalitními informacemi, disponuje také konkurenční výhodou. My firmám dodáváme informace, jaké potřebují, a to formou bezplatných analýz, ale také formou analýz na míru. V rámci bezplatných analýz poskytujeme obecné a aktuální informace ze stavebního sektoru. V rámci analýz na míru jsme schopni dodat výstupy z průzkumů trhu a jeho mapování, ale také jsem schopni vytvořit komplexní a složitější analýzy týkající se situace na trhu, prognózy jeho vývoje, pojmenování hlavních trendů trhu apod. Věříme, že nic není nemožné.

#

Tvoříme prostor, kde se potkávají ti, kteří určují směr svého odvětví.

Vedle své analytické činnosti také organizujeme pravidelná Setkání lídrů stavebních společností v Česku a na Slovensku a také Konferenci ředitelů projekčních společností – klíčové události obou sektorů, na kterých diskutují ředitelé společností s představiteli vlád jednotlivých zemí o dalším směřování svého oboru. Organizujeme ale také menší setkání, workshopy a pracovní skupiny, kde tvoříme prostor pro komunikaci mezi veřejnou správou a soukromým sektorem za účelem jejich společné spolupráce v otázkách dalšího směřování vybraného odvětví ekonomiky.

#

Vyhlašujeme ocenění pro nejkvalitnější stavební společnosti na trhu TOP stavební firma

Realizujeme prestižní soutěž TOP Stavební firma (ocenění pro nejkvalitnější stavební společnost). Stavební firmy jsou hodnoceny zadavateli veřejných zakázek v mnoha ohledech týkajících se realizace stavební zakázky (rychlost výstavby, komunikace, výsledná kvalita díla, apod.). Společnost s nejlepším hodnocením získává cenu.

#