LinkedIn Facebook

ceec

Menu
Konference

Sanace 2023

Popis konference

CEEC Research a Sdružení pro sanace betonových konstrukcí vás zvou ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj na odbornou diskusi na téma aktuální problematiky sanací, rekonstrukcí a údržby staveb. Konference navazuje na úspěšné Sympozium SANACE, které se pravidelně účastní zástupci veřejných investorů, přední odborníci z privátního sektoru a akademické sféry.

Datum
10. 10. 2023 od 10:00
Místo konání
Ministerstvo pro místní rozvoj, sál AVI, Pařížská 4, Praha

Pozvaní odborníci

ŠTEIGROVÁ GERGELOVÁ Leona
vrchní ředitelka Sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování, Ministerstvo pro místní rozvoj
FOJTŮ Lubomír
ředitel, Ředitelství vodních cest
DROCHYTKA Rostislav
děkan, Fakulta stavební, Vysoké učení technické Brno
KUBÍČKOVÁ Veronika
moderátorka
VACEK Michal
výkonný ředitel CEEC Research s.r.o.

Panel pozvaných diskutujících

ŠTEIGROVÁ GERGELOVÁ Leona, vrchní ředitelka Sekce veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj

BŘEZNICKÁ Pavla, ministerský rada pro mosty a tunely, Ministerstvo dopravy ČR

FOJTŮ Lubomír, ředitel, Ředitelství vodních cest ČR

GROSS Tomáš, ředitel Závodu Praha, Ředitelství silnic a dálnic České republiky

RICHTR Josef, místopředseda představenstva, Technická správa komunikací Praha

DROCHYTKA Rostislav, děkan, Fakulta stavební, Vysoké učení technické Brno

KOLÍSKO Jiří, ředitel, Kloknerův ústav České vysoké učení technické Praha

JAKUBÍK Aleš, prezident, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

JEŘÁBEK Zdeněk, statutární ředitel, INFRAM a.s.

SVOBODA Marek, předseda představenstva, PRAGOPROJEKT a.s.

Program

09:00 - 10:00

Registrace účastníků

10:00 - 10:05

Zahájení konference a přivítání účastníků

10:05 - 10:15

Zhodnocení 30letých zkušeností Sdružení pro sanace betonových konstrukcí a předání ocenění osobnost SSBK k výročí 30 let sanací

10:15 - 10:30

Aktuální situace a rady pro úspěšnou správu a údržbu betonových konstrukcí

10:30 - 10:50

Strategie veřejných investorů pro údržbu a sanace klíčových mostních, liniových staveb a vodních děl ve střednědobém horizontu

10:50 - 11:10

Připravované kroky pro budoucnost v oblasti správy a údržby staveb pro nastupující generace, vypisované dotační programy

11:10 - 11:30

Vyplatí se v současné době a opravovat klíčové stavby? Sanační technologie a praktické zkušenosti z realizovaných oprav, sanací a rekonstrukcí

11:30 - 11:40

Cenový vývoj stavebních materiálů a obecný dopad na sanace a rekonstrukce, udržitelný rozvoj

11:40 - 12:00

Diskuse předních odborníků z řad zkušených veřejných investorů a největších projektových a stavebních společností

12:00 - 13:00

Networkingový oběd a neformální diskuse

13:00 - 15:00

Odborné přednášky
• zahraniční přesah – zkušenosti realizovaných projektů
• odborná diagnostika a ekonomické aspekty sanovaných konstrukcí
• vyspělost stavebních materiálů a technologií
• projekční činnost sanací v reálné praxi

Registrace

    Partneři

    Organizátor

    Spoluorganizátor

    Generální partner

    Partneři