LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu

Spolupráce

Proč je spolupráce s námi výhodou?

Spolupracujeme s nejvýznamnějšími společnostmi v rámci stavebního, projektového trhu a developmentu.

Vytváříme prostor pro networking a otevíráme možnosti vzájemné spolupráce společností a jejich dodavatelů.

Přinášíme nové obchodní příležitosti a prezentaci Vaší společnosti před klíčovými firmami.

Máme velkou databázi odběratelů (na 35 000 firemních klientů z oblasti stavebnictví).

Rámcové možnosti spolupráce

Co jsme konkrétně přinesli našim klientům?

  • Vizibilitu a zvýšení povědomí o společnosti
  • Nové obchodní příležitosti
  • Mediální zviditelnění
  • Možnost debaty o klíčových tématech oboru s vrcholnými zástupci státní správy
  • Kompletní zajištění workshopů a konferencí za účelem realizace marketingových a obchodních cílů

Co o spolupráci s námi říkají naši klienti

#
Libor Libich
ředitel útvaru korporátního pojištění
Generali Česká pojišťovna a.s.

Vedle spolupráce s opravdovými profesionály jsem ocenil spoustu nových informací zejména, ale nejen z oblasti stavebnictví a oborů souvisejících. Velmi se mi líbí pojetí panelových diskusí, kdy se setkávají zástupci vlády, veřejného a soukromého sektoru. Nesmím zapomenout na analytickou činnost, v pravidelných intervalech se CEEC Research daří mapovat vývoj klíčových oblastí našeho hospodářství.

S ohledem na naše zaměření v rámci Generali České pojišťovny, kterým je korporátní pojištění, to vedle výše uvedeného byla a je možnost pravidelně se setkávat  se stávajícími, případně budoucími klienty resp. jejich klíčovými představiteli. Tato setkání  pro nás byla vždy velmi cenná a inspirující.

Spolupráci bych doporučil všem, kteří mají zájem o dění u nás doma v České republice. S ohledem na skladbu přispěvatelů do analýz, případně hostů pravidelných setkání lze řadu informací získat tak říkajíc „z první ruky“.

#
Petr Suchánek
technický ředitel
INFRAM a.s.

Spolupráce s CEEC Research přinesla možnost profesionálně a na nejvyšší úrovni možnost prezentovat hodnoty společnosti INFRAM a.s. na pořádaných konferencí a odborných diskuzí včetně setkání s dalšími odborníky v oboru.

Největším benefitem spolupráce je profesionální přístup, flexibilita a ochota najít nejlepší řešení pro jejich zákazníka.

Spolupráci bychom doporučili, jejich přístup k problematice konferencí a pořádání odborných diskuzí včetně vlastních analýz, přípravy podkladů je zcela profesionální.

#
Jan Havel
jednatel
VeaCom s.r.o.

Spolupráce nám na jedné straně přinesla určitě zviditelnění naší firmy v segmentu stavebnictví a na druhé straně celou řadu velice zajímavých kontaktů. Největším benefitem pro nás byla možnost setkávání se s vysoce postavenými představiteli celé řady firem, díky kterým se nám podařilo navázat nové spolupráce.

Určitě mohu doporučit spolupráci všem firmám z oblasti stavebnictví a navazujících oborů, díky profesionálnímu jednání společnosti CEEC se daří nejen zviditelnit svoji značku a získávat informace z oboru „z první ruky“ ale také navázat řadu zajímavých kontaktů.

#
Lucie Bohátková
členka představenstva a obchodní ředitelka
SG Geotechnika a.s.

Spolupráce s CEEC Research mně přinesla možnost setkávat se se zajímavými lidmi z oboru stavebnictví a projekčních služeb. Mít možnost poslechnout se jejich názory na aktuální situaci na poli stavebnictví a zapojit se do diskuze. Pro firmu je to možnost prezentace portfolia její činnosti na velkém a různorodém fóru. Kromě toho jde i o získání informací o budoucích trendech vývoje ve stavebnictví a projekci a pohled pravidelně zvaných účastníků z řad vlády, vládních úředníků a zástupců municipalit.

Asi největším benefitem byla možnost získání nových kontaktů a osobní diskuze na takto široce pojatých fórech.

Spolupráci bych doporučila třeba začínajícím firmám, které by se chtěli prezentovat se svojí činností a jejich manažerům pro získání osobních kontaktů.

Máte zájem o spolupráci? Pojďme si domluvit nezávaznou schůzku, kde probereme vzájemné možnosti.

     

    Chcete s námi mluvit přímo? Kontaktujte ředitele společnosti Michala Vacka na tel. +420 776 023 170 nebo na michal.vacek@ceec.eu.