LinkedIn Facebook

ceec

Menu

Slovenské poľnohospodárstvo očakáva v roku 2018 mierny rast produkcie na úrovni 0,3 percenta