LinkedIn Facebook

ceec

Menu
Konference

IDEOVÁ SNÍDANĚ O INVESTIČNÍM ROZVOJI MĚST

Popis konference

Diskusní setkání v čase snídaně nabídne další dialog o udržitelnosti investičních záměrů a dobré praxi spolupráce samospráv měst a obcí s developery a soukromými investory na stavebním rozvoji infrastruktury měst a obcí. Zaměříme se na oblast rozvoje modrozelených opatření k adaptaci a využití souvisejících dotačních programů pro obce.

Datum
05. 10. 2023 od 10:00
Místo konání
Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 51, Praha

Pozvaní odborníci

DEYL Jiří
architekt Kanceláře metropolitního plánování, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
ŠTEIGROVÁ GERGELOVÁ Leona
vrchní ředitelka Sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování, Ministerstvo pro místní rozvoj
KŘÍŽ Jan
vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR
PORTLÍK Tomáš
starosta městské části Praha 9 (ODS)
DOBEŠ Pavel
místostarosta městské části Praha 3 pro oblasti územního rozvoje, sportu a podpory podnikání
KUBÍČKOVÁ Veronika
moderátorka
VACEK Michal
výkonný ředitel CEEC Research s.r.o.

Pozvaní odborníci do panelové diskuse

ŠTEIGROVÁ GERGELOVÁ Leona, vrchní ředitelka sekce veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

KŘÍŽ Jan, vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR

PORTLÍK Tomáš, starosta městské části Praha 9 (ODS)

DOBEŠ Pavel, místostarosta, městská část Praha 3 (STAN)

DEYL Jiří, architekt Kanceláře metropolitního plánování, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

LAPEŠ Jan, project manager, Penta Real Estate

Program

09:00 - 10:00

Registrace účastníků a networkingová snídaně

10:00 - 10:05

Přivítání hostů, představení partnerů a účastníků diskusního panelu
KUBÍČKOVÁ Veronika, moderátorka

10:05 - 10:15

Jak udržitelnému rozvoji měst pomáhají investoři?
Studie developerských společností 2023
ONDRÁŠEK Petr, provozní ředitel CEEC Research

10:15 - 11:15

Diskusní panel o udržitelném rozvoji měst a obcí
• ESG ve výstavbě a moderní trendy využívání materiálů
• Jak připravit strategie pro adaptaci měst na změnu klimatu
• Jak se nabízí využít dotační prostředky na modrozelená opatření
• Jak u nové výstavby uplatňovat opatření k omezení vlivu na životní prostředí
a snížení uhlíkové stopy
• Praktické zkušenosti spolupráce samospráv s developery v Praze
• Zapojování občanů a participace veřejnosti na rozvoji obce

11:15 - 11:30

Diskuse

11:30

Poděkování a ukončení setkání

Registrace

    Partneři

    Organizátor

    Partneři