LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu

Za prvních osm měsíců byla vypsána výběrová řízení na projektové práce v rekordní hodnotě přesahující 5 miliard korun