LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu

V prvých piatich mesiacoch investori zadali zákazky na stavebné práce v celkovej hodnote 667 miliónov EUR