LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu

V prvých ôsmich mesiacoch poklesla hodnota vyhlásených verejných obstarávaní na stavebné práce o desatinu