LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu

V prvom štvrťroku roka 2016 vyhlásili investori verejné obstarávania v celkovej hodnote 1,2 miliardy EUR