LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu

V januári až septembri 2021 boli oznámené stavebné zákazky v celkovej hodnote 1,7 mld. EUR