LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu

TS Tretina riaditeľov poľnohospodárskych podnikov chce do prenájmu viac pozemkov