LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu

Rozvoju stavebníctva by významne pomohlo viackriteriálne hodnotenie ponúk u verejných zákaziek a dlhodobý plán investícií podpor