LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu

Polovica slovenských poľnohospodárov sa potýka s nedostatkom absolventov z odboru