LinkedIn Facebook

ceec

Menu

Poľnohospodári evidujú takmer pätinu objemu vystavených faktúr po dobe splatnosti