LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu

Podľa 43 % projektantov dochádza k odkladu projektových zákaziek zo strany samospráv vplyvem korona krízy