LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu

Počet aj objem verejných stavebných zákaziek zadaných investormi v roku 2018 bol najnižší za posledných šesť rokov