LinkedIn Facebook

ceec

Menu

Počet aj objem ukončených verejných obstarávaní vytvoril v prvom štvrťroku 2017 nové päťročné minimum