LinkedIn Facebook

ceec

Menu

Počet aj objem stavebných zákaziek si v polovici roka udržuje výrazne kladnú bilanciu