LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu

Počet aj objem stavebných investícií zadaných konkrétnym dodávateľom bol v roku 2017 najnižší za posledných päť rokov