LinkedIn Facebook

ceec

Menu

Od januára do mája boli vyhlásené verejné obstarávania v celkovej hodnote 2,88 miliardy EUR, čo je takmer o polovicu viac než v