LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu

Od januára do augusta tohto roka bolo vyhlásených 3 512 verejných obstarávaní, zatiaľ z nich bola zadaná necelá pätina