LinkedIn Facebook

ceec

Menu

Nedostatok zamestnancov v stavebníctve spôsobuje oneskorenie u 16 percent zákaziek; pritom, pracovníkov zo zahraničia využíva ib