LinkedIn Facebook

ceec

Menu

Komunikácia zadávateľa počas zadávacieho konania nie je dobrá, hodnotia projektové spoločnosti