LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu

Hodnota zadaných stavebných zákaziek zaznamenala v prvých štyroch mesiacoch 2017 tretinový nárast oproti minulému roku