LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu

Hodnota vyhlásených verejných obstarávaní vykazuje tretinový nárast v prvých dvoch mesiacoch iba vďaka jednej významnej zákazke