LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu
Konference

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE STAVEBNÍHO VELETRHU BRNO

Popis konference

CEEC Research a Veletrhy Brno Vás zvou na hlavní Zahajovací konferenci Stavebního veletrhu Brno

RESTART ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ
Diskuse vlády a klíčových představitelů veřejného sektoru s odborníky z praxe o přípravě digitalizace stavebního řízení, územního plánování a digitalizace staveb.

SETKÁNÍ LÍDRŮ DIGITALIZACE

Diskuse vlády a klíčových představitelů veřejného sektoru s odborníky z praxe o přípravě digitalizace stavebního řízení, územního plánování a digitalizace staveb.

Datum
25. 04. 2024 od 9:00
Místo konání
Výstaviště Brno, pavilon A3 – sál Rotunda

Pozvaní odborníci

BARTOŠ Ivan
místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR
KUPKA Martin
ministr dopravy
VALENTA Jiří
náměstek ministra financí České republiky
MUŘICKÝ Eduard
vrchní ředitel sekce průmyslu a stavebnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
ŠTEIGROVÁ GERGELOVÁ Leona
vrchní ředitelka Sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování, Ministerstvo pro místní rozvoj
KLÁN Petr
vedoucí oddělení digitalizace stavebního řízení a územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
VACEK Michal
ředitel CEEC Research s.r.o.

RESTART ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ - PANEL POZVANÝCH OSOBNOSTÍ

Ivan BARTOŠ, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR

Martin KUPKA, ministr dopravy České republiky

Jiří VALENTA, náměstek ministra financí České republiky

Petr VALDMAN, ředitel, Státní fond životního prostředí ČR

Filip CHVÁTAL, náměstek primátorky města Brna

Jiří TESAŘ, obchodní ředitel, Subterra a.s.

Dušan KUNOVSKÝ předseda představenstva, CENTRAL GROUP a.s.

Sergio CASTRO, generální ředitel, LAUFEN CZ s.r.o.

SETKÁNÍ LÍDRŮ DIGITALIZACE - PANEL POZVANÝCH OSOBNOSTÍ

Ivan BARTOŠ, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR

Leona ŠTEIGROVÁ GERGELOVÁ, vrchní ředitelka sekce veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Petr KLÁN, ředitel odboru digitalizace a informačních systémů, Ministerstvo pro místní rozvoj

Leoš SVOBODA, odbor stavebnictví a stavebních hmot, sekce hospodářství, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Radek HANDA, zástupce Asociace krajů ČR a vedoucí oddělení projektového řízení, Kraj Vysočina

Jiří NOUZA, prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Martin MLČOCH, výkonný ředitel, INVIN s.r.o.

Petr DOSPIVA, 1. místopředseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Videopřenos

Program

9:00 – 10:00

Registrace účastníků

10:00 – 10:05

Slavnostní zahájení Stavebního veletrhu Brno 2024

10:05 – 10:10

Úvodní slovo organizátora veletrhu

RESTART ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2024

10:10 – 10:15

Aktuální situace a očekávaný vývoj trhu ve stavebnictví, Výsledky Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2024

10:15 – 10:35

Nástup nové stavební legislativy. Co od nového stavebního zákona očekává stát, samosprávy a investoři?

10:35 – 10:50

Hlavní principy nového stavebního zákona, které povedou ke zjednodušení povolovacích procesů

10:50 – 11:00

Klíčové stavby dopravní a energetické infrastruktury povoluje od ledna
Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). Jak funguje?

11:00 – 11:25

Kondice stavebnictví, největší chystané stavby státu a podpora sektoru, udržitelnost a státní podpora dekarbonizace a adaptace na změnu klimatu

11:25 – 11:40

Rozvoj bytové výstavby, plány veřejných zadavatelů a soukromých investorů

11:40 – 11:50

Diskuse

11:50 – 12:15

Kávová přestávka

SETKÁNÍ LÍDRŮ DIGITALIZACE STAVEBNICTVÍ 2024

12:15:– 12:30

Příprava digitalizace stavebního řízení a územního plánování

12:30 – 12:40

Jak bude fungovat Portál stavebníka, vyhlášky a metodiky

12:40– 12:50

Trendy digitalizace staveb a zkušenosti investorů

12:50– 13:00

Zavádění metody BIM do stavebnictví a příprava legislativy

13:00 – 13:15

Společný datový standard staveb a využití BIM v celém životním cyklu stavby

13:15 – 13:30

Diskuse

Registrace

  Prezentace

  CEEC Research

  Partneři

  Organizátor

  Spoluorganizátor

  Zlatí partneři

  Výhradní partner pro realizaci koupelnového řešení

  VÝHRADNÍ PARTNER PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTŮ

  Výhradní partner pro digitalizaci dokumentace a archivů

  Výhradní partner pro udržitelnou výstavbu

  VÝHRADNÍ PARTNER PRO AUKCE VOZIDEL A SPECIÁLNÍ TECHNIKY

  VÝHRADNÍ PARTNER PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ

  Odborný garant