LinkedIn Facebook

ceec

Menu
Konference

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE STAVEBNÍHO VELETRHU BRNO

Popis konference

CEEC Research a Veletrhy Brno Vás zvou na ústřední zahajovací konferenci Stavebního veletrhu Brno.

RESTART ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2024 se zaměřuje na aktuální kondici odvětví a ekonomické vlivy, které směřují jeho vývoj. Tématem je také očekávaný nástup nové stavební legislativy a impulzy pro rozvoj výstavby bydlení a infrastruktury v ČR.

SETKÁNÍ LÍDRŮ DIGITALIZACE 2024 představuje největší setkání lídrů digitalizace v České republice se zaměřením na sektor stavebnictví. Nabídne diskusi klíčových představitelů veřejného sektoru s předními zástupci stavebního odvětví a významných investorů.

Datum
25. 04. 2024 od 9:00
Místo konání
Výstaviště Brno, pavilon A3 – sál Rotunda

Pozvaní odborníci

BARTOŠ Ivan
místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR
VALENTA Jiří
náměstek ministra financí České republiky
ŠTEIGROVÁ GERGELOVÁ Leona
vrchní ředitelka Sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování, Ministerstvo pro místní rozvoj
MUŘICKÝ Eduard
zástupce vrchního ředitele sekce průmyslu a stavebnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
LUKL František
předseda, Svaz měst a obcí České republiky
VAŇKOVÁ Markéta
primátorka města Brna
VACEK Michal
výkonný ředitel CEEC Research s.r.o.

RESTART ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ - PANEL POZVANÝCH OSOBNOSTÍ

Ivan BARTOŠ, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR

Petr VALDMAN, ředitel, Státní fond životního prostředí ČR

Jiří VALENTA, náměstek ministra financí České republiky

František LUKL, předseda Svazu měst a obcí ČR, starosta Kyjova a náměstek hejtmana JMK

Markéta VAŇKOVÁ, primátorka města Brna

Jan KUBATA, generální ředitel, Veletrhy Brno a.s.

Martin KVIRENC, předseda představenstva, ENTERIA a.s.

Martin BAŠÁR, technický ředitel, vedoucí oddělení velkých projektů, STRABAG a.s.

Vladimír STEINER, managing Director, Daikin Czech Republic

Sergio CASTRO, generální ředitel, LAUFEN CZ s.r.o.

SETKÁNÍ LÍDRŮ DIGITALIZACE - PANEL POZVANÝCH OSOBNOSTÍ

Leona ŠTEIGROVÁ GERGELOVÁ, vrchní ředitelka sekce veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zbyněk HOŘELICA, ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury

Radek MÁTL, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic

Jiří NOUZA, prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Petr KLÁN, ředitel odboru digitalizace a informačních systémů, Ministerstvo pro místní rozvoj

Eduard MUŘICKÝ, vrchní ředitel sekce hospodářství, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Karel VONKA, vedoucí odboru BIM a digitalizace, STRABAG a.s.

Martin MLČOCH, výkonný ředitel, INVIN s.r.o.

Radek HANDA, zástupce Asociace krajů ČR a vedoucí oddělení projektového řízení, Kraj Vysočina

Robert ŠPALEK, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Program

9:00 – 10:00

Registrace účastníků

RESTART ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2024

10:00 – 10:05

Slavnostní zahájení Stavebního veletrhu Brno 2024

10:05 – 10:15

Úvodní slovo organizátora veletrhu

10:15 – 10:25

Aktuální situace a očekávaný vývoj trhu ve stavebnictví, Výsledky Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2024

10:25 – 10:45

Nástup nové stavební legislativy, digitalizace stavebního řízení a pohled samospráv

10:45 – 11:00

Hlavní ekonomické vlivy na kondici českého stavebnictví

11:00 – 11:15

Udržitelnost ve stavebnictví, podpora dekarbonizace a adaptace na změnu klimatu

11:15 – 11:30

Rozvoj bytové výstavby, plány veřejných zadavatelů a soukromých investorů

11:30 – 12:00

Kávová přestávka

SETKÁNÍ LÍDRŮ DIGITALIZACE STAVEBNICTVÍ 2024

12:00 – 12:15

Vládní strategie digitalizace stavebnictví a e-governmentu

12:15 – 12:30

Příprava digitalizace stavebního řízení a územního plánování

12:30 – 12:45

Trendy digitalizace staveb a zkušenosti investorů

12:45 – 13:00

Zavádění metody BIM do stavebnictví a příprava legislativy

13:00 – 13:15

Společný datový standard staveb a využití BIM v celém životním cyklu stavby

13:15 – 13:30

Praktické zkušenosti veřejných zadavatelů, projektantů a stavebních firem

13:30 – 14:30

Networkingový oběd a neformální diskuse

Registrace

    Partneři

    Organizátor

    Spoluorganizátor

    Zlatí partneři

    VÝHRADNÍ PARTNER PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTŮ