LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu
Konference

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2021/H2

Popis konference

Mimoriadne stretnutie zástupcov vlády Slovenskej republiky s generálnymi riaditeľmi stavebných a projektových firiem. Diskusiu budeme smerovať primárne na stratégiu ministerstva dopravy na prípravu stavieb v nasledujúcich rokoch, vývoji cien stavebných materiálov, vstupných komodít na ich výrobu a vývoji cien energií v súvislosti s výrobou stavebných materiálov. Koncepciu štátneho rozpočtu v súvislosti s financovania kľúčových zákaziek v oblasti dopravnej infraštruktúry a pozemné výstavby, podporu stavebníctva formou verejného obstarávania.

Datum
18. 11. 2021 od 10:00
Místo konání
Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Pozvaní odborníci

Panel pozvaných diskutujúcich

Katarína BRUNCKOVÁ, štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ján ORAVEC, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Jaroslav LEXA, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie a riaditeľ poverený riadením Inštitútu veřejného obstarávania

Milos VICENA, člen predstavenstva a investičný riaditeľ, Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Tomáš LAMPRECHT, generálny riaditeľ, Štátny fond rozvoja bývania

Anton BARCÍK, generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a.s.

Dalibor NOVOTNÝ, riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva, SMS a.s.

Pavol KOVÁČIK, prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Ján JAKUBOV, člen predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov

Videopřenos

Program

10:00 - 10:10

Slávnostné zahájenie a úvodné slovo štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby SR

10:10 - 10:15

Prezentácia výsledkov Polročnej analýzy slovenského stavebníctva H2/2021

10:15 - 10:30

Stratégia ministerstva dopravy pre prípravu stavieb v nasledujúcich rokoch

10:30 - 10:40

Koncepcia štátneho rozpočtu a zdroje pre financovanie kľúčových investícií

10:40 - 11:00

Kľúčové investície v oblasti dopravnej infraštruktúry a pozemnej výstavby

11:00 - 11:15

Podpora stavebníctva pomocou verejných zákaziek

11:15 - 11:45

Aktuálna situácia a ďalší očakávaný výhľad vývoja cien stavebných materiálov a vstupných komodít pre ich výrobu z pohľadu štátu

11:45 - 12:00

Aktuálna situácia z pohľadu kľúčových zástupcov stavebných a projektových firiem

12:00 - 12:30

Spoločná diskusia

Registrace

  Prezentace

  CEEC Research

  Partneři

  Generálny partner

  Strieborný partner

  Výhradný partner pre aukcie vozidiel a špeciálne techniky

  Bronzoví partneri

  Partner

  Odborní garanti

  Mediálny partner