LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu
Konference

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2021

Popis konference

CEEC RESEARCH, POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, SKSI a ZSPS VÁS POZÝVAJÚ NA ĎALŠÍ ROČNÍK NAJVÄČŠIEHO STRETNUTIA LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2021 – STRATÉGIA VLÁDY K PODPORE V DOBE KRÍZY.

Datum
27. 05. 2021 od 13:30
Místo konání
ONLINE STREAM

Pozvaní odborníci

Panel I.

 • Katarína BRUNCKOVÁ, štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Marcel KLIMEK, štátny tajomník, Ministerstvo financií SR
 • Dušan VELIČ, štátny tajomník, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Jaroslav LEXA, riaditeľ, Inštitút verejného obstarávania
 • Tomáš POLLÁK, vedúci oddelenia prípravy pre stavebné povolenie, Národná diaľničná spoločnosť
 • Tomáš LAMPRECHT, riaditeľ odboru posudzovania a schvaľovania úverov, Štátny fond rozvoja bývania
 • Anton BARCÍK, generálny riaditeľ, Považská cementáreň Ladce
 • Dalibor NOVOTNÝ, riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva, STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
 • Jozef HARVANČÍK, výrobný riaditeľ a člen predstavenstva, DOPRAVOPROJEKT
 • Pavol KOVÁČIK, prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 • Ján JAKUBOV, člen predstavenstva, Slovenská komora stavebných inžinierov

Videopřenos

Videopřenos je ke zhlédnutí na této adrese: https://www.youtube.com/watch?v=a5DoyPwzSl8

Program

13:30 – 15:30

• Slávnostné zahájenie a úvodné slovo štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby SR
• Prezentácia výsledkov Polročnej analýzy slovenského stavebníctva H1/2021
• Plánované kroky Ministerstva dopravy pre podporu stavebných a projektových firiem
• Podpora stavebníctva pomocou verejných zákaziek
• Predpokladané alokácie finančných prostriedkov medzi jednotlivé programy európskych štrukturálnych a investičných fondov – EŠIF
• Dopady koronavírusovej krízy na stavebný sektor
• Dopady koronavírusovej krízy na projektové spoločnosti
• Spoločná diskusia

Registrace

  Partneři

  Organizátori

  CEEC Research Ministerstvo dopravy a výstavby SK

  Generálny partner

  Považská cementáreň, a.s. Ladce

  Výhradný projektový partner

  REMING

  Strieborní partneri

  HBH projekt Dopravoprojekt

  Bronzoví partneri

  SMS generali

  Partner

  First information systems

  Odborní garanti

  Slovenská komora stavebných inžinierov Zväz stavebných podnikateľov Slovenska