LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu
Konference

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2024

Popis konference

CEEC Research Vás pozýva na kľúčové stretnutie vrcholných predstaviteľov vlády a riaditeľov stavebných, projektových a developerských spoločností Slovenskej republiky – STRETNUTIE LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2024.

Túto kľúčovú udalosť roka pravidelne navštívia viac ako tri stovky hostí. Na stretnutí diskutujú o ďalšom smerovaní slovenského stavebníctva zástupcovia vlády a ministerstiev, najväčší investori, riaditelia stavebných, projektových a developerských spoločností a ďalšie VIP osobnosti. Diskusia lídrov stavebného odboru z radov verejnej správy a businessu sa tradične koná v Bratislave.

Datum
27. 05. 2024 od 9:00
Místo konání
Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Pozvaní odborníci

PANEL 1 - Stratégia pre zrýchlenie výstavby a klučové zmeny pre Slovenské stavebníctvo v oblasti legislatívy

RÁŽ Jozef, minister dopravy Slovenskej republiky

ŠAŠKO Kamil, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

KUBOVIČ Peter, predseda Úradu pre verejné obstarávanie

KOVÁČIK Pavol, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a viceprezident Európskej federácie stavebného priemyslu

MATEJ Ondrej, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo

KOHOUT Pavel, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a.s

LUKÁČ Branislav, konateľ spoločnosti, STRABAG s.r.o.

WLODZIMIRSKI Wojciech, project manager, BUDIMEX SA

PANEL 2 - Investičná stratégia a budúcnosť pre dopravnú infraštruktúru Slovenska

CHOMA Igor, štátny tajomník, Ministerstvo dopravySlovenskej republiky

MACHÁČEK Filip, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva,

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

MATEJ Ondrej, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo

LUKÁČ Branislav, konateľ spoločnosti, STRABAG s.r.o.

MAJERSKÝ Ján, managing director, PROMA s.r.o.

MRÁZEK Milan, chief product officer, KROS a.s.

JAKUBOV Ján, člen predstavenstva, Slovenská komora stavebných inžinierov

Program

08:00 – 9:00

Registrácia účastníkov

09:00 – 9:10

Privítanie a úvodné slovo ministra dopravy Slovenskej republiky

09:10 – 09:20

Situácia v stavebníctve – výsledky Polročnej štúdie slovenského stavebníctva 2024

09:20 – 10:25

Stratégia pre zrýchlenie výstavby a kľučové zmeny pre slovenské stavebníctvo v oblasti legislatívy

• Očakávanie nástupu novej stavebnej legislatívy – zákon o strategických investíciách
• Podpora stavebníctva pomocou verejných zákaziek a novela zákona o verejnom obstarávaní
• Nastavenie predvídateľného, trvalo udržateľného a systémového financovania investícií do dopravnej infraštruktúry
• Ekonomický vývoj, vplyv na vstupy pre stavebnú výrobu a dopady na verejné zákazky
• Aktuálna situácia z pohľadu kľúčových zástupcov stavebných firiem

10:25 – 10:50

Coffee break

10:50 – 12:00

Investičná stratégia a budúcnosť pre dopravnú infraštruktúru Slovenska

• Kľúčové investície a ďalší harmonogram rozvoja cestnej a železničnej dopravy
• Digitalizácia stavebníctva – nevyhnutné zlo alebo pomocník pri stavebných procesoch?
• Aktuálna situácia z pohľadu kľúčových zástupcov projektových firiem

12:00 – 12:15

Diskusi

12:15 – 14:00

Networkingový obed a neformálna diskusia

Registrace

  Partneři

  Organizátor

  Generálny partner

  Zlatí partneri

  Strieborný partner

  VÝHRADNÝ PARTNER PRE AUKCIE VOZIDIEL A ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY

  Bronzoví partneri

  Odborní garanti

  Hlavný mediálny partner

  Mediálni partneri