LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu
Konference

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2023/H2

Popis konference

CEEC Research Vás pozýva na kľúčové stretnutie vrcholných predstaviteľov vlády a riaditeľov stavebných, projektových a developerských spoločností Slovenskej republiky – STRETNUTIE LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2023/H2.

Datum
28. 11. 2023 od 09:00
Místo konání
Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Pozvaní odborníci

INVESTIČNÁ STRATÉGIA NOVÉ VLÁDY PRE SLOVENSKÉ STAVEBNÍCTVO V ROKOCH 2023 AŽ 2027

RÁŽ Jozef, minister dopravy Slovenskej republiky

KALIŇÁK Michal, štátny tajomník, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

MACHÁČEK Filip, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Národná diaľničná spoločnosť a.s.

HORT Peter, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ, Považská cementáreň, a.s.

KOVÁČIK Pavol,prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a viceprezident Európskej federácie stavebného priemyslu

BENKO Vladimír, predseda, Slovenská komora stavebných inžinierov

LEGISLATÍVNA STRATÉGIA PRE ZRÝCHELNIE VÝSTAVBY A ENERGETICKÁ KONCEPCIA VLÁDY SR

ŠIMOŇÁK Vladimír, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

KUBOVIČ Peter, predseda Úradu pre verejné obstarávanie

MATEJ Ondrej, riaditeľ, Inštitút pre dopravu a hospodárstvo

SIDOROVÁ Milota, podpredsedníčka, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

JAKUBOV Ján, člen predstavenstva, Slovenská komora stavebných inžinierov

NOGA Martin, business director SK a ČR, First information systems, s.r.o.

Videopřenos

Program

08:00 - 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 - 9:10

Privítanie a úvodné slovo ministra dopravy Slovenskej republiky

09:10 - 09:20

Situácia v stavebníctve – výsledky Polročnej štúdie slovenského stavebníctva H2/2023

09:20 - 10:25

Investičná stratégia a budúcnosť pre dopravnú infraštruktúru Slovenska
• Kľúčové investície a ďalší harmonogram rozvoja cestnej a železničnej dopravy
• Nastavenie predvídateľného, trvalo udržateľného a systémového financovania investícií do dopravnej infraštruktúry
• Ako by mohlo pomôcť viaczdrojové financovanie pre budovanie kľúčovej verejnej infraštruktúry?
• Ekonomický vývoj, vplyv na vstupy pre stavebnú výrobu a dopady na verejné zákazky
• Aktuálna situácia z pohľadu kľúčových zástupcov stavebných firiem

10:25 - 10:50

Coffee break

10:50 - 11:50

Stratégia pre zrýchlenie výstavby a klučové zmeny v oblasti legislatívy v roku 2024
• Rozbehnutie investícií z Plánu obnovy a odolnosti a z fondov EÚ 2021 – 2027
• Očakávané kľúčové zmeny v oblasti legislatívy v roku 2024
• Podpora stavebníctva pomocou verejných zákaziek a novela Zákona o verejnom obstarávaní
• Energetická stratégia Vlády SR a koncepcia očakávaného vývoja cien energií pre slovenské podniky
• Stratégia pre zrýchlenie výstavby a očakávanie nástupu novej stavebnej legislatívy
• Aký bude vývoj digitalizácie slovenského stavebníctva a digitalizácie stavebného konania?
• Aktuálna situácia z pohľadu kľúčových zástupcov projektových firiem

11:50 - 12:15

Diskusia

12:15 - 14:00

Networkingový obed a neformálna diskusia

Registrace

  Partneři

  Generálny partner

  Zlatý partner

  VÝHRADNÝ PARTNER PRE AUKCIE VOZIDIEL A ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY

  Bronzoví partneri

  Odborní garanti

  Hlavný mediálny partner

  Mediálni partneri