LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu
Konference

SETKÁNÍ LÍDRŮ DIGITALIZACE 2023

Popis konference

CEEC Research, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu vás zvou na největší setkání lídrů digitalizace v České republice. Diskuse vlády, klíčových představitelů veřejného sektoru s řediteli předních společností v oblasti digitalizace se zaměřením na digitalizaci sektoru stavebnictví ČR. Ukázky již realizovaných a rozpracovaných BIM projektů. Strategie a legislativní cíle vlády v přípravě digitalizace stavebního řízení a územního plánování.

Datum
25. 05. 2023 od 09:00
Místo konání
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Pařížská 4

Pozvaní odborníci

BARTOŠ Ivan
místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR
MUŘICKÝ Eduard
vrchní ředitel sekce průmyslu a stavebnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
VANKA Petr
náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropských záležitostí, Plzeňský kraj
SIDOROVÁ Milota
místopředsedkyně, Úřad pro územní plánování a výstavbu Slovenské republiky
KLÁN Petr
vedoucí oddělení digitalizace stavebního řízení a územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MIKLÍK Zbyněk
náměstek hejtmana pro řízení ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, Liberecký kraj
KUBÍČKOVÁ Veronika
moderátorka

Panel lídrů digitalizace

BARTOŠ Ivan, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR

KLÁN Petr, vedoucí oddělení digitalizace stavebního řízení a územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

VANKA Petr, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropských záležitostí, Plzeňský kraj

MIKLÍK Zbyněk, náměstek hejtmana pro řízení ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, Liberecký kraj

SIDOROVÁ Milota, místopředsedkyně, Úřad pro územní plánování a výstavbu Slovenské republiky

ŠEJNOHA Josef, vedoucí Odboru strategie, Ředitelství silnic a dálnic

PAVEL Jiří, ředitel Odboru strategie, Správa železnic

HAJIČ Tomáš, ředitel odštěpného závodu Praha, STRABAG a.s.

Expertní panel

MUŘICKÝ Eduard, zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

DONT Milan, ředitel odboru, Státní fond dopravní infrastruktury

HANDA Radek, vedoucí oddělení projektového řízení, Kraj Vysočina

BENČ František, ředitel, IBR Consulting, s.r.o.

MORAVEC Milan, CEO, Digital transformation systems s.r.o.

VORSCHNEIDER Robert, vedoucí digitalizace a technického rozvoje, VALBEK-EU, a.s.

MLČOCH Martin, výkonný ředitel, INVIN s.r.o.

VONKA Karel, vedoucí odboru BIM a digitalizace, STRABAG a.s.

SCHÖN Kateřina, projektová manažerka DSS, odbor Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci

Videopřenos

Program

08:00 - 09:00

Registrace účastníků

09:00 - 9:10

Jaká jsou rizika pro úspěšnou digitalizaci stavebnictví? Představení výsledků studie – CEEC Research, Petr ONDRÁŠEK

9:10 - 10:40

EXPERTNÍ PANEL
• Společný datový standard staveb, vize automatizace povolovacích procesů
• Praktické zkušenosti lídrů BIM z řad největších projektových a stavebních společností
• Jaká je návratnost pro investora? Jak informační model usnadní práci ve fázi přípravy, realizace a provozu stavby
• Aktuálně připravované a realizované projekty v BIM
• Trendy digitalizace realizace staveb a praktického provádění technického dozoru

10:40 - 11:00

Přestávka

11:00 - 12:40

PANEL LÍDRŮ DIGITALIZACE
• Digitalizace českého stavebnictví a probíhající kroky na vládní úrovni
• Pohled samospráv pro naplňování strategie digitalizace. Jsou úřady připraveny?
• Dopady legislativních novinek na proces digitalizace stavebního řízení a územního plánování
• Rozvoj e-governmentu v Čechách a na Slovensku

12:40 - 13:00

Diskuse

13:00 - 14:30

Networkingový oběd a neformální diskuse

Registrace

  Partneři

  Zlatý partner

  Výhradní partner pro informační technologie ve stavebnictví

  Výhradní partner pro digitalizaci

  Stříbrní partneři

  Bronzový partner

  Partner

  Odborný garant

  Hlavní mediální partner

  Mediální partneři