LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu
Konference

Setkání lídrů digitalizace 2022

Popis konference

Největší setkání lídrů digitalizace v České republice. Diskuse vlády, klíčových představitelů veřejného sektoru s řediteli předních společností v oblasti digitalizace stavebnictví ČR. Ukázky již realizovaných a rozpracovaných BIM projektů v oblasti budov, silnic, železnic a vodních toků.

Datum
06. 05. 2022 od 9:00
Místo konání
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Pozvaní odborníci

Panel lídrů digitalizace

BARTOŠ Ivan, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR
MUŘICKÝ Eduard, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, sekce průmyslu a stavebnictví

HLUBUČKOVÁ Lenka, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a infrastrukturní, Ministerstvo dopravy ČR

HAVLÍČEK Karel, Poslanecká sněmovna České republiky
SVOBODA Jiří, generální ředitel, Správa železnic
ŽIVNŮSTKA Jiří, předseda představenstva, SUDOP Consulting
and Information Technology a.s.

KOHOUT Miroslav, Country Manager, GRAITEC s.r.o.
NOVÁK Ondřej, předseda představenstva, STRABAG a.s.

ŠPALEK Robert, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

VESELÝ Zdeněk, generální ředitel, Česká agentura pro standardizaci

Business panel

HOŘELICA Zbyněk, ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury

BENČ František, ředitel, IBR Consulting, s.r.o.
MORAVEC Milan, CEO Digital transformation systems s.r.o.
VORSCHNEIDER Robert, vedoucí ateliéru mosty, VALBEK-EU, a.s.

SÝKORA Petr, technický ředitel, Pražské vodovody a kanalizace
MLČOCH Martin, výkonný ředitel, INVIN s.r.o.
KALISCH Boris, výkonný ředitel, FIRST INFORMATION SYSTEMS, s.r.o.
VONKA Karel, vedoucí odboru BIM a digitalizace, STRABAG a.s.

SCHÖN Kateřina, projektová manažerka DSS, odbor Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci

Videopřenos

Program

08:00 - 09:00

Registrace účastníků

09:00 - 10:45

PANEL LÍDRŮ DIGITALIZACE
• Aktuální situace v oblasti digitalizace českého stavebnictví a připravované kroky pro budoucnost – cíle v následujících letech
• Koncepce jednotlivých ministerstev pro implementaci a digitalizaci českého stavebnictví
• Strategie Ministerstva průmyslu a obchodu pro digitalizaci českého stavebnictví
• Aktuální situace v oblasti digitalizace a probíhající konkrétní kroky na vládní úrovni – co se nyní děje a závazné stanovení termínů implementace
• Jaké jsou připraveny prioritní velké investice pro BIM? Jsou úřady připraveny?

10:45 - 11:00

Přestávka

11:00 - 12:15

BUSINESS PANEL

• Diskuse lídrů BIM z řad největších projektových a stavebních společností
• Rady pro úspěšný průběh implementace
• Digitalizace povolovacích procesů a společný datový standard
• Vazba BIM na Katastr a digitální technickou mapu
• Informační model – jak investorovi usnadní práci ve fázi přípravy,
realizace a provozu stavby
• Praktické zkušenosti z realizovaných pilotních projektů
• Aktuálně připravované a vypisované projekty v BIM – proč se nedaří vypisovat projekty ve slibovaném objemu a jak se situace bude vyvíjet do budoucna?

12:15 - 12:30

Diskuse

12:30 - 13:30

Networkingový oběd a neformální diskuse

Registrace

  Partneři

  Organizátor

  Generální partner

  Zlatí partneři

  Stříbrní partneři

  Bronzoví partneři

  Partneři

  Odborní garanti

  Hlavní mediální partner

  Mediální partneři