LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu
Konference

Setkání lídrů českého průmyslu a exportu 2018

Popis konference

CEEC RESEARCH VÁS ZVE NA KLÍČOVÉ SETKÁNÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A ŘEDITELŮ/ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV NEJVĚTŠÍCH PRŮMYSLOVÝCH A EXPORTNÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO PRŮMYSLU A EXPORTU 2018

Datum
15. 05. 2018 od 8:00
Místo konání
Veletrh FOR INDUSTRY, PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany

Pozvaní odborníci

PANEL I

 • Andrej Babiš, premiér ČR
 • Alena Schillerová, ministryně financí ČR
 • Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí pro mimoevropské země a ekonomickou diplomacii
 • Karel Bláha, ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod
 • Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • Bohdan Wojnar, prezident sdružení AutoSAP a člen představenstva Škoda Auto, a. s.
 • Jakub Lichnovský, partner, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
 • Michal Nebeský, generální ředitel, Citibank Česká republika
 • Michal Mejstřík, místopředseda ICC ČR
 • Mojmír Čapka, majitel a generální ředitel, BRISK Tábor, a. s.
 • Alena Burešová, ředitelka pro průmysl, CEEC Research

PANEL II

 • Tomáš Hüner, ministr průmyslu a obchodu ČR
 • Pavel Juříček, předseda Podvýboru pro výzkum, vývoj a inovace a majitel a předseda představenstva Brano Group, a. s.
 • Vojtěch Petráček, rektor ČVUT
 • Eduard Palíšek, generální ředitel, Siemens, s. r. o.
 • Robert Pergl, předseda komory CGBC
 • Pavel Kysilka, předseda správní rady 6D Academy
 • Jiří Krechl, ředitel pro výzkum a vývoj, CzechInvest
 • Vlastimil Braun, jednatel, COMPAS automatizace spol. s r. o.
 • Lubomír Slabý, finanční ředitel, Sapeli a. s.
 • Tomáš Grec, jednatel, Elanor spol. s r. o.

Program

08:00 – 09:00

Registrace účastníků a občerstvení

09:00 – 09:10

Prezentace výsledků nejnovější Studie českého strojírenského průmyslu 2018/H1

09:10 – 11:00

PANEL I: HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA ČR
• Jaké kroky na podporu českého průmyslu a exportu plánuje vláda ČR?
• Kde je konkurenční výhoda českých průmyslových firem v zahraničí – v nízkých nákladech, nebo vysoké přidané hodnotě?
• Jak se české firmy vyrovnávají s rostoucími náklady na výrobu a jak se jim daří obhájit své pozice u zahraničních odběratelů/zákazníků?

11:00 – 11:30

Přestávka

11:30 – 12:30

PANEL II: AKTUÁLNÍ VÝZVY A LIMITY ČESKÉHO PRŮMYSLU A EXPORTU
• Jaké změny se plánují ve financování inovací, výzkumu a vývoje? Dojde k většímu propojení s praxí a zapojení více firem do projektů dotovaných státem? Jaký bude reálný přínos pro české firmy?
• Inovace a Průmysl 4.0 – jaké mohou být konkrétní přínosy zefektivnění výroby? Jak vybudovat tzv. “chytrou” digitální továrnu? Příklady aplikací z praxe ve vizi Industry 4.0?
• Jak zvýšit produktivitu práce? Jak využít skryté rezervy výrobního procesu? Jak zefektivnit fungování firmy?

12:30 – 13:00

Diskuse

13:00 – 14:00

Neformální diskuse / Oběd

Registrace