LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu
Konference

NEDOSTATEK PRACOVNÍCH SIL – MOŽNOSTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ

Popis konference

CEEC RESEARCH, SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR A MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU VÁS ZVOU NA ODBORNÝ WORKSHOP SE
ZAMĚŘENÍM NA PROBLEMATIKU ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ

Datum
03. 12. 2018 od 13:00
Místo konání
Na Františku 1039/32, 110 15 Staré Město

Pozvaní odborníci

 • Vladimír Bärtl, náměstek ministryně průmyslu a obchodu ČR
 • Jiří Vaňásek, náměstek pro sekci řízení zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV ČR
 • Pavla Novotná, ředitelka Odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra ČR
 • Martin Smolek, náměstek pro řízení sekce právní a konzulární MZV ČR
 • David Nový, ředitel Vízového odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • Lukáš Prokeš, ředitel odboru mezinárodního a evropského práva, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Jan Karmazín, ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR
 • Rudolf Hahn, generální inspektor, Státní úřad inspekce práce
 • Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory ČR
 • Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • Bohdan Wojnar, prezident, Sdružení Automobilového průmyslu
 • Pavel Juříček, generální ředitel Brano Group a místopředseda Hospodářského výboru
 • Martin Malo, CEO ČR a SR, Trenkwalder

Program

13:00 – 13:30

Registrace účastníků a občerstvení

13:30 – 15:30

Nedostatek pracovních sil – možnosti zaměstnávání cizinců ze třetích zemí Aktuální potřeby českého průmyslu
• Co nejvíce firmy tíží v případě zaměstnávání cizinců? Možnosti využití projektů ekonomické migrace se zaměřením na Ukrajinu
• Jaká jsou kritéria pro zařazení firem a lidí?
• Vyhovují tato kritéria aktuálním potřebám českého průmyslu?
Projekty ekonomické migrace a role MZV a zastupitelských úřadů ČR
• Jak probíhá proces a způsob přijímání žádostí o zaměstnaneckou kartu?
• Jakých chyb se nejčastěji dopouští firmy a kde naopak firmy vidí prostor pro zlepšení ze strany státu?
Zaměstnávání cizinců z pohledu zákona o pobytu cizinců
• Jaké se chystají změny zákona o pobytu cizinců?
• Jak mohou firmy co nejvíce usnadnit a urychlit „příchod“ zahraničních zaměstnanců?
Činnost MPSV a Úřadu práce v oblasti zaměstnávání cizinců
• Jak pomáhají úřady firmám v jejich snaze zaměstnávat cizince?
• Dojde v budoucna ke změnám v dané spolupráci?
Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce v oblasti nelegálního zaměstnávání cizinců
• Na co se SÚIP při své kontrolní činnosti nejvíce zaměřuje?
• Jaké jsou dopady kontrol pro firmy?
Zkušenosti s Režimem Ukrajina
• Jaké jsou dosavadní zkušenosti s režimem?
• Co v praxi funguje a co je naopak potřeba změnit?
Diskuse

15:30 – 16:00

Neformální diskuse / Občerstvení

Registrace