LinkedIn Facebook

ceec

Menu
Konference

Konference investorů a dozorových firem ve stavebnictví 2022

Popis konference

CEEC Research, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu Vás zvou k odborné diskuse na téma aktuálního stavu provádění stavebního dozoru v praxi a role státu v oblasti dozorování staveb.

Datum
26. 05. 2022 od 10:00
Místo konání
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Pozvaní odborníci

Panel pozvaných diskutujících

SERAFÍN Petr, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

HADŽÍĆ Žanet, ředitelka odboru stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MÁTL Radek, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR

PALKOVSKÁ Věra, primátorka města Třinec

ŠRÁMEK Jan, ředitel odboru investičního pro usměrňování a řízení výstavby, město Ostrava

ČOČEK Tomáš, ředitel odboru pro dotace, Správa železnic

JEŘÁBEK Zdeněk, ředitel, INFRAM, a.s.

MLČOCH Martin, výkonný ředitel, INVIN s.r.o.

SINGER Miroslav, hlavní ekonom Generali CEE Holding

ADLER Dominik, ředitel útvaru dozorování staveb, HBH Projekt spol. s r.o.

PATER Jindřich, místopředseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

DROCHYTKA Rostislav, děkan, VUT Brno, fakulta stavební

Videopřenos

Program

09:00 - 10:00

Registrace účastníků

10:00 - 11:00

1. Význam technického dozoru v ČR

• Zajištění nezávislého a odborné technické dozoru na veřejných dopravních stavbách v ČR
• Role technického dozoru v průběhu výstavby

11:00 - 12:00

2. Správné využití konzultačních služeb (např. technického dozoru) a jejich řádné ocenění

• Aktuální stav praktického provádění technického dozoru
• Aktuální stav oceňování služeb technického dozoru

12:00 - 12:20

Diskuse

12:20 - 13:20

Networkingový oběd a neformální diskuse

Registrace

  Prezentace

  Petr_Suchánek_INFRAM a.s.

  Partneři

  Organizátor

  Výhradní projektový partner

  Bronzový partner

  Partner

  Odborný garant

  Hlavní mediální partner

  Mediální partneři