LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu
Konference

FINANCOVÁNÍ INOVACÍ, VÝZKUMU A VÝVOJE – ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V PRAXI

Popis konference

CEEC RESEARCH, SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR A MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU VÁS ZVOU NA ODBORNÝ WORKSHOP SE
ZAMĚŘENÍM NA PROBLEMATIKU FINANCOVÁNÍ INOVACÍ, VÝZKUMU A
VÝVOJE V PRAXI

Datum
19. 09. 2019 od 9:00
Místo konání
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 1039/32, 110 15 Staré Město

Pozvaní odborníci

 • Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR
 • Tomáš Vyhnánek, náměstek ministryně financí ČR
 • Stanislav Kouba, náměstek ministryně financí ČR
 • Martin Švolba, ředitel odboru VaV, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Tatjana Richterová, generální ředitelka, GFŘ Petr Konvalinka,
 • Petr Konvalinka, předseda TA ČR
 • Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Pavel Juříček, majitel Brano Group a místopředseda Hospodářského výboru PSČR
 • Jakub Lichnovský, partner, PRK partners
 • Kristína Šumichrastová, Managing Director Czech Republic & Slovakia, Ayming Česká republika
 • Tomáš Uhlíř, Business Development Director, Ayming Česká republika

Program

09:00 – 09:30

Registrace účastníků a občerstvení

09:30 – 11:00

Efektivní alokace inovačních prostředků mezi české firmy
• Kolik je aktuálně k dispozici prostředků a jaké jsou potřeby českých firem?
• Komu má být podpora poskytována a za jakým účelem?
• Jaká je strategie vlády pro větší zefektivnění čerpání inovačních prostředků?
• Jaké se aktuálně nabízí českým firmám možnosti?
• Nastanou v budoucnu nějaké změny?

11:00 – 11:15

Coffee break

11:15 – 13:00

Jak řešit problémy, které v praxi s financováním VaV nastávají?
• Jaké jsou potřeby praxe?
• Jak vyjasnit podmínky pro správné uplatnění podpory?
• Jak sjednotit výklad a zajistit konzistentní posuzování ze strany státní správy?
• Co je špatně na dosavadním přístupu zejména finanční správy?
• Jak zlepšit současnou situaci, kdy se společnosti obávají zákonné podpory využít?
• Jak se postavit k případům zahájeným v minulosti?
• Jak si poradit s trestněprávními konsekvencemi?

13:00 – 13:30

Neformální diskuse / Občerstvení

Registrace

  Partneři

  Organizátoři

  CEEC Research PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář Ministerstvo průmyslu a obchodu

  Partner

  Ayming Česká republika s.r.o.