LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu
Konference

BUDÚCNOSŤ BIM V SLOVENSKOM STAVEBNÍCTVE VI.

Popis konference

PREDSTAVENIE PILOTNÝCH PROJEKTOV SÚKROMNÉHO SEKTORA
V OBLASTI DOPRAVY A INFRAŠTRUKTÚRY. SKÚSENOSTI A BEST
PRACTICE PRIAMO Z PRAXE.

Datum
10. 10. 2019 od 9:00
Místo konání
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, Bratislava

Pozvaní odborníci

 • Peter Ďurček, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR
 • Tibor Németh, generálny riaditeľ, sekcia výstavby Ministerstva dopravy a výstavby SR
 • Tomáš Funtík, viceprezident BIMaS
 • Miroslav Kohout, country manager CZ & SK, Graitec
 • Robert Vorschneider, riaditeľ strediska Plzeň, Valbek
 • Petr Matějček, riaditeľ divízie Sweco Hydroproject
 • František Benč, riaditeľ IBR Consluting

Program

08:30 – 09:00

Registrácia účastníkov, ranný coffee break a privítanie hostí

09:00 – 09:05

Úvodné slovo a slávnostné privítanie

09:05 – 09:20

Predstavenie nového Stavebného zákona a digitalizácie v rámci povoľovacieho procesu

09:20 – 10:10

Pripravenosť súkromného sektora na BIM

10:10 – 10:30

Prestávka

10:30 – 11:30

Praktická ukážka BIM projektu – od správneho zadania BIM po prácu s modelom

11:30 – 12:00

Záverečná diskusia

12:00 – 13:00

Networkingové pohostenie

Registrace

  Partneři

  Organizátori

  Ministerstvo dopravy a výstavby SK CEEC Research Zväz stavebných podnikateľov Slovenska Slovenská komora stavebných inžinierov

  Odborný garant

  ŠTOR CAD GRAITEC SR