LinkedIn Facebook

ceec

Menu
Konference

Budúcnosť BIM v slovenskom stavebníctve V.

Popis konference

PREDSTAVENIE PILOTNÝCH PROJEKTOV SÚKROMNÉHO SEKTORA
V OBLASTI DOPRAVY A INFRAŠTRUKTÚRY. SKÚSENOSTI A BEST
PRACTICE PRIAMO Z PRAXE.

Datum
16. 04. 2019 od 9:30
Místo konání
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, Bratislava

Pozvaní odborníci

Připravujeme

Program

09:30 – 10:00

Registrácia účastníkov, ranný coffee break a privítanie hostí

10:00 – 10:10

Úvodné slovo a slávnostné privítanie MD

10:10 – 11:10

Prezentácie reálne pripravených projektov v BIM priamo z praxe
• Experimentálny projekt BIM v dopravnej infraštruktúre I.
• Rekonštrukcia železničnej zastávky Bohuslavice u Kyjova
• VD Gabčíkovo – Plavebné komory, skládka provizórných hradení
• Obecne platné postupy v oblasti definície BIM projektov
• Možnosti využitia informačných BIM modelov pre správu a údržbu

11:10 – 11:30

Prezentácia európskej EN ISO 19650 1 a ISO 19650 2, nové medzinárodné normy pre oblasť BIM

11:30 – 12:00

Záverečná diskusia

12:00 – 13:00

Networkingové pohostenie

Registrace