LinkedIn Facebook

ceec

Menu
Konference

Budúcnosť BIM v slovenskom stavebníctve III.

Popis konference

Datum
11. 09. 2018 od 9:30
Místo konání
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6

Pozvaní odborníci

Připravujeme

Program

09:30 – 10:00

Registrácia a ranný coffee break

10:00 – 10:15

Aktuálna legislatívna situácia v BIM

10:15 – 10:30

Aktuálna legislatívna situácia v BIM na úrovni EU

10:30 – 11:00

Skúsenosti z pilotných projektov v ČR

11:00 – 11:30

Využitie BIM pre správu majetku

11:30 – 12:30

Spoločný networking a občerstvenie

Registrace

    Partneři

    Organizátori

    CEEC Research ŠTOR CAD GRAITEC SR