LinkedIn Facebook Youtube Instagram

ceec

Menu
Konference

Budoucnost zadávání a realizace stavebních zakázek VIII.

Popis konference

Příklady úspěšných realizací BIM ve vybraných projektech u veřejných i soukromých
investorů. Zkušenosti a best practice přímo z praxe.

Datum
27. 09. 2018 od 9:30
Místo konání
Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Pozvaní odborníci

Připravujeme

Program

09:30 – 10:00

Registrace a ranní coffee break

10:00 – 10:30

Prezentace připravovaných kroků k implementaci schváleného návrhu legislativy vládou ČR pro digitalizaci českého stavebnictví připraveného Ministerstvem průmyslu a obchodu a Státním fondem dopravní infrastruktury. Aktuální plán a časový harmonogram pro budoucí implementaci.

10:30 – 11:30

Prezentace již úspěšně realizovaných konkrétních BIM projektů. Sdílení jak pozitivní, tak i negativních zkušeností při vytváření projektu v BIM a návrh možností jak celý proces zlepšit

11:30 – 12:00

Společný networking a občerstvení

Registrace