LinkedIn Facebook

ceec

Menu

Brzdou rozvoje českého stavebnictví je nekvalitní legislativa a dlouhé lhůty pro přípravu staveb