Konference

Budúcnosť BIM v slovenskom stavebníctve V.

Bratislava, 16. 04. 2019

Popis konference

PREDSTAVENIE PILOTNÝCH PROJEKTOV SÚKROMNÉHO SEKTORA V OBLASTI DOPRAVY A INFRAŠTRUKTÚRY. SKÚSENOSTI A BEST PRACTICE PRIAMO Z PRAXE.

Datum:

16. 04. 2019 od 9:30

Místo konání:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, Bratislava

Panel pozvaných odborníků:

Připravujeme

Program:

09:30 – 10:00Registrácia účastníkov, ranný coffee break a privítanie hostí
10:00 – 10:10Úvodné slovo a slávnostné privítanie MD
10:10 – 11:10Prezentácie reálne pripravených projektov v BIM priamo z praxe
• Experimentálny projekt BIM v dopravnej infraštruktúre I.
• Rekonštrukcia železničnej zastávky Bohuslavice u Kyjova
• VD Gabčíkovo – Plavebné komory, skládka provizórných hradení
• Obecne platné postupy v oblasti definície BIM projektov
• Možnosti využitia informačných BIM modelov pre správu a údržbu
11:10 – 11:30Prezentácia európskej EN ISO 19650 1 a ISO 19650 2, nové medzinárodné normy pre oblasť BIM
11:30 – 12:00Záverečná diskusia
12:00 – 13:00Networkingové pohostenie


Registrace na:
Email (SK):
Tel.: +421 910 894 417


Fotografie:

photo photo photo photo photo photo photo photo

Nejbližší konference

Praha, 24. 11. 2020
Setkání lídrů českého stavebnictví 2020/H2
CEEC RESEARCH VÁS ZVE NA MIMOŘÁDNÉ SETKÁNÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A ŘEDITELŮ STAVEBNÍCH A DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÉ SE BUDE KONAT ŽIVĚ FORMOU ONLIVE STREAMU - SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2020/H2 – STRATEGIE VLÁDY K PODPOŘE V DOBĚ KRIZE A BUDOUCNOST ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ DO ROKU 2030. NA KONFERENCI BUDOU PREZENTOVÁNY VÝSLEDKY KVARTÁLNÍ ANALÝZY ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2020. DISKUTOVAT SE BUDE O DOPADECH KORONAVIROVÉ KRIZE A KROCÍCH VLÁDY PRO PODPORU STAVEBNÍCH, PROJEKTOVÝCH A DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ.

Příští studie

Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2021

Bezplatně stáhnout