Konference

Konference ředitelů projekčních společností 2013

Praha, 03. 09. 2013

Popis konference

Společnosti CEEC Research a Benchcom
Vás zvou na další ročník největší konference ředitelů ředitelů projekčních společností 2013, diskusi o současné situaci v sektoru a jeho dalších vyhlídkách.

Datum:

03. 09. 2013 od 9:00

Místo konání:

Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1

Panel pozvaných odborníků:

 • Panel inženýrské stavitelství
 • Lukáš Hampl, náměstek ministra dopravy
 • Tomáš Čoček, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
 • Mojmír Nejezchleb, náměstek pro modernizace SŽDC
 • David Čermák, ředitel Ředitelství silnic a dálnic
 • Jan Skalický, ředitel Ředitelství vodních cest
 • Radovan Hrnčíř, ředitel HBH projekt
 • Pavel Švagr, dopravní expert
 • Ondřej Chládek, ředitel strategie Enteria
 • Petr Čížek, předseda Sdružení pro výstavbu silnic

 • Panel pozemní stavitelství a legislativa
 • Miroslav Kalous, náměstek ministra pro místní rozvoj
 • Pavel Herman, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Robert Pergl, předseda Komory administrátorů veřejných zakázek
 • Jaroslav Vymazal, primátor statutárního města Jihlava, člen Rady Svazu měst a obcí ČR
 • Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
 • Josef Panna, předseda České komory architektů
 • Pavel Křeček, předseda ČKAIT
 • Petr Zahradník, člen NERV
 • Evžen Korec, generální ředitel Ekospol
 • Radoslav Kobza, generální ředitel Archdesign
 • Radovan Tary, Sustainability Manager Ruukki

Program:

08:30 – 09:00Registrace
09:00Zahájení konference a přivítání účastníků (moderátor)
09:00 – 09:10Prezentace aktuální situace na trhu projekčních prací (Studie projekčních společností 2013)
09:10 – 10:10Budoucnost a vize pro projekční sektor – INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ

Co se aktuálně připravuje a jaké jsou stěžejní projekty pro nejbližší roky. Jaká je koncepce a na co připravit svou společnost – přijde vlna nových projektů nebo naopak další zeštíhlování? Jaké budou hlavní zdroje financování a podaří-li se je vůbec vyčerpat? (panelová diskuse s publikem)
10:10 – 10:30Coffee break
10:30 – 11:30Budoucnost a vize pro projekční sektor – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ a LEGISLATIVA

Jaká je vize sektoru? Kam bude směřovat komunální bytová výstavba? Co jsou hlavní legislativní změny, které firmy ovlivňují nebo budou ovlivňovat? Jaký měla dopad novela Zákona o zadávání veřejných zakázek na projektové firmy a co je potřeba změnit, tak aby se projektování stalo udržitelným podnikáním? (panelová diskuse s publikem)
11:30 – 11:40Coffee break
11:40 – 12:40Co dělat jinak a jak jít proti proudu krize
12:40 – 14:10Networking oběd


Registrace na:
Email (CZ):
Tel.: +420 774 299 796


Audio / Video:


Fotografie:

photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo

Organizátoři

CEEC Research

Generální partner

Deltek Inc.

Zlatí partneři

benchcom Copy general Nemetschek RUUKKI

Stříbrní partneři

Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Infram a.s.

Výhradní stavební partner

Enteria

Výhradní partner pro oblast projektových prací

ArchDESIGN

Bronzoví partneři

ÚRS Praha HORMEN CE a.s. iso-tra Carmeuse ISOVER mmcité DYWIDAG PREFA a.s.

Nejbližší konference

Praha, 24. 11. 2021
Setkání lídrů českého stavebnictví 2021/H2
MIMOŘÁDNÉ SETKÁNÍ NOVÉ VLÁDY A ŘEDITELŮ STAVEBNÍCH A DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÉ SE BUDE KONAT V AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2021/H2

Příští studie

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2021

Bezplatně stáhnout