Konference

Konference ředitelů projektových a investorských společností 2020

Praha, 07. 09. 2020

Popis konference

CEEC Research, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí vás zvou na ojedinělou konferenci ředitelů projektových a investorských společností roku 2020. Diskuse se ponese v duchu nastalé situace okolo epidemie COVID-19. Diskutovat budeme o plánu na podporu projektových a investorských společností v souvislosti s koronavirem, digitalizaci projektové přípravy a českého stavebnictví, veřejných zakázkách a jejich plánovanou finanční podporu. Prezentovány budou také výsledky Studie projektových společností H2/2020. Diskuse bude věnována dopadům situace okolo COVID-19.

Datum:

07. 09. 2020 od 8:30

Místo konání:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Pařížská 4, Praha 1

Panel pozvaných odborníků:

 • PANEL I.
 • Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj ČR
 • Karel HAVLÍČEK, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR
 • Věra PALKOVSKÁ, primátorka města Třinec
 • Pavel KŘEČEK, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Miroslav KOHOUT, Country Manager, GRAITEC s.r.o.
 • Marek SVOBODA, předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.
 • Pavel HAVLÍČEK, generální ředitel, SUDOP GROUP a.s.
 • Jaroslav NECHYBA, ředitel odboru koncepce BIM, Agentura ČAS

 • PANEL II.
 • Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj ČR
 • Karel HAVLÍČEK, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR
 • Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR
 • René NEDĚLA, náměstek ministra průmyslu a obchodu, sekce energetiky
 • Luděk SOSNA, ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR
 • Radek MÁTL, generální ředitel, ŘSD ČR
 • Jiří SVOBODA, generální ředitel, Správa železnic
 • Zdeněk JEŘÁBEK, ředitel, INFRAM a.s.
 • Jiří WEIS, obchodní a marketingový ředitel, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Program:

08:30 – 09:30Registrace účastníků
09:30 – 09:35Zahájení Konference ředitelů projektových a investorských společností 2020
09:35 – 09:40Prezentace aktuální situace na trhu projektových prací a výhled dalšího vývoje sektoru (Studie projektových společností 2020)
09:40 – 11:00PLÁN NA PODPORU PROJEKTOVÝCH A INVESTORSKÝCH SPOLEČNOSTÍ v souvislosti s dopady epidemie COVID-19, digitalizace projektové přípravy
• Podpora urychlení a zkvalitnění přípravy staveb - cíle a aspekty nového stavebního zákona a zásady digitalizace povolovacích procesů
• Digitalizace stavebnictví z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu
• Pohled ČKAIT na současnou situaci a výhled v oblasti zjednodušení projektové přípravy staveb a její digitalizace
• Společná diskuse předních představitelů veřejných a privátních investorů, projektových a stavebních společností nad klíčovými kroky digitalizace
11:00 – 11:30Coffee Break
11:30 – 12:30PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A NOVÁ VÝSTAVBA V OBLASTI DOPRAVNÍCH A POZEMNÍCH STAVEB
• Plán dostavby jaderné elektrárny Dukovany
• Výhled státního rozpočtu s rekordním schodkem, financování veřejných zakázek
• Strategie a programy Ministerstva pro místní rozvoj na podporu výstavby
• Strategie a koncepce Ministerstva dopravy pro přípravu výstavby silniční a železniční dopravní infrastruktury (plánované projekty v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu)
• Role stavebních dozorů a možnosti pro lepší koordinaci mezi investorem, projektantem a stavební firmou
12:30 – 14:30Neformální networkingový oběd formou rautu


Registrace na:
Email (CZ):
Tel.: +420 774 299 796


Prezentace:

Marcela Pavlová, Nový stavební zákon - stáhnout
Zdeněk Semorád, Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027 - stáhnout
Luděk Šteffel, Digitalizace stavebního řízení - stáhnout
Michal Vacek, Konference ředitelů projektových a investorských společností 2020 - stáhnout

Fotografie:

photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo

Generální partner

Graitec

Zlatí partneři

SUDOP GROUP Infram a.s. Pragoprojekt

Stříbrný partner

Tyros Loading Systems CZ s.r.o. Heluz

Výhradní partner v pojištění

ceska-pojistovna

Bronzoví partneři

Reckli IBR Consulting, s.r.o.

Odborný garant

ČKAIT

Hlavní mediální partner

Stavební server.com

Mediální partneři

bagry Istav tzb-info STAVITEL Sky paper Časopis stavebnictví

Nejbližší konference

Praha, 24. 11. 2021
Setkání lídrů českého stavebnictví 2021/H2
MIMOŘÁDNÉ SETKÁNÍ NOVÉ VLÁDY A ŘEDITELŮ STAVEBNÍCH A DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÉ SE BUDE KONAT V AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2021/H2

Příští studie

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2021

Bezplatně stáhnout