Konference

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva H2/2010

Bratislava, 30. 11. 2010

Popis konference

Diskusia popredných predstaviteľov najväčších stavebných spoločností a médií o súčasnom stave a očakávanom vývoji slovenského stavebníctva

Datum:

30. 11. 2010 od 10:00

Místo konání:

Panel pozvaných odborníků:

Připravujeme
Diskusie sa z publika zúčastnia aj ďalší významní predstavitelia slovenského stavebníctva: Dušan Šamudovský (generálny riaditeľ, Doprastav a.s.), Miroslav Trnovský (generálny riaditeľ, Skybau s.r.o.), Miroslav Zobaník (generálny riaditeľ, Metrostav a.s.), Juraj Rosenberg (obchodný riaditeľ, Hornex a.s.), Vladimír Vikor (generálny riaditeľ, Dynamik, a.s.), Miroslav Doboš (generálny riaditeľ, Železničné stavebníctvo Bratislava a.s.), a ďalší.

Program:

Připravujeme


Registrace na:
Email (SK):
Tel.: +421 910 894 417


Fotografie:

photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo

Nejbližší konference

Bratislava, 25. 10. 2018
Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2018/H2
CEEC RESEARCH, POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ A SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV VÁS POZÝVAJÚ NA ĎALŠÍ ROČNÍK NAJVÄČŠIEHO STRETNUTIA LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

Příští studie

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q3/2018

Bezplatně stáhnout