Konference

FINANCOVÁNÍ INOVACÍ, VÝZKUMU A VÝVOJE - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V PRAXI

Praha, 19. 09. 2019

Popis konference

CEEC RESEARCH, SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU VÁS ZVOU NA ODBORNÝ WORKSHOP SE ZAMĚŘENÍM NA PROBLEMATIKU FINANCOVÁNÍ INOVACÍ, VÝZKUMU A VÝVOJE V PRAXI

Datum:

19. 09. 2019 od 9:00

Místo konání:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 1039/32, 110 15 Staré Město

Panel pozvaných odborníků:

  • Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR
  • Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
  • Tomáš Vyhnánek, náměstek ministryně financí ČR
  • Stanislav Kouba, náměstek ministryně financí ČR
  • Tatjana Richterová, generální ředitelka, Generální finanční ředitelství ČR
  • Vojtěch Petráček, rektor ČVUT
  • Vladimír Mařík, předseda výzkumné rady TA ČR
  • Petr Konvalinka, předseda TA ČR
  • Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
  • Jakub Lichnovský, partner, PRK partners

Program:

09:00 – 09:30Registrace účastníků a občerstvení
09:30 – 11:00Efektivní alokace inovačních prostředků mezi české firmy
• Kolik je aktuálně k dispozici prostředků a jaké jsou potřeby českých firem?
• Komu má být podpora poskytována a za jakým účelem?
• Jaká je strategie vlády pro větší zefektivnění čerpání inovačních prostředků?
• Jaké se aktuálně nabízí českým firmám možnosti?
• Nastanou v budoucnu nějaké změny?
11:00 – 11:15Coffee break
11:15 – 13:00Jak řešit problémy, které v praxi s financováním VaV nastávají?
• Jaké jsou potřeby praxe?
• Jak vyjasnit podmínky pro správné uplatnění podpory?
• Jak sjednotit výklad a zajistit konzistentní posuzování ze strany státní správy?
• Co je špatně na dosavadním přístupu zejména finanční správy?
• Jak zlepšit současnou situaci, kdy se společnosti obávají zákonné podpory využít?
• Jak se postavit k případům zahájeným v minulosti?
• Jak si poradit s trestněprávními konsekvencemi?
13:00 – 13:30Neformální diskuse / Občerstvení

Diskuse z publika se zúčastní výhradně ředitelé/členové představenstva největších průmyslových a exportních společností ČR, představitelé klíčových obchodních komor a další osobnosti českého průmyslu. Účast je pro vedení průmyslových firem zcela zdarma, podmínkou je pouze včasná registrace z důvodu omezených kapacit.


Registrace na:
Email (CZ):
Tel.: +420 774 299 796


Nejbližší konference

Liberec, 22. 08. 2019
ROZVOJ LIBERECKÉHO KRAJE A BIM PRO REGIONÁLNÍ INVESTORY 2019
Prezentace postupů a zkušeností z přípravy i realizace pilotních projektů, dopady na stávající standardy a cesty pro nastavování pilotních projektů.

Příští studie

Studie projektových společností 2019

Bezplatně stáhnout