Konference

Konference ředitelů projektových a investorských společností 2019

Praha, 02. 10. 2019

Popis konference

CEEC RESEARCH, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU A MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VÁS ZVOU NA JIŽ DEVÁTÝ ROČNÍK KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH A INVESTORSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NA DISKUSI O BUDOCNOSTI SEKTORU PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY, DIGITALIZACI A BIM, NOVÝCH ZAKÁZKÁCH, KLÍČOVÝCH PŘIPRAVOVANÝCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH A NA PREZENTACI VÝSLEDKŮ STUDIE PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2019.

Datum:

02. 10. 2019 od 8:30

Místo konání:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Pařížská 4, Praha 1

Panel pozvaných odborníků:

 • Panel I – DIGITALIZACE A BUDOUCNOST PŘÍPRAVY, REALIZACE A SPRÁVY STAVEB
 • Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR
 • Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR
 • Vladimír Kremlík, ministr dopravy ČR
 • Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
 • Věra Palkovská, primátorka města Třinec
 • Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
 • Pavel Havlíček, generální ředitel Sudop Group
 • Roman Lenner, ředitel Valbek
 • Marek Svoboda, předseda představenstva, PRAGOPROJEKT
 • Miroslav Kohout, country manager Graitec
 • Jaroslav Nechyba, ředitel Odboru koncepce BIM, ČAS

 • Panel II – BUDOUCNOST REALIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A JEJÍHO FINANCOVÁNÍ
 • Vladimír Kremlík, ministr dopravy ČR
 • Alena Schillerová, ministryně financí ČR
 • Jana Mráčková Vildumetzová, předsedkyně Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje
 • Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
 • Pavol Kováčik, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty
 • Lubomír Fojtů, ředitel, Ředitelství vodních cest ČR
 • Tomáš Koranda, generální ředitel, HOCHTIEF CZ
 • Zdeněk Jeřábek, ředitel INFRAM
 • František Benč, ředitel IBR Consulting

Program:

08:30 – 09:30Registrace
09:30 – 09:35Zahájení Konference ředitelů projektových a investorských společností 2019
09:35 – 09:40Prezentace aktuální situace na trhu projektových prací a výhled dalšího vývoje sektoru (Studie projektových společností 2019)
09:40 – 11:00DIGITALIZACE PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY A ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ
• Aktivity MPO v oblasti digitalizace ve stavebnictví
• Digitalizace a její propojení se stavebním zákonem připravovaným MMR
• Koncepce přípravy digitalizace v oblasti dopravní infrastruktury
• Společná diskuse předních představitelů veřejných a privátních investorů, projektových a stavebních společností nad klíčovými kroky digitalizace
11:00 – 11:30Coffee break
11:30 – 12:30PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A NOVÁ VÝSTAVBA V OBLASTI DOPRAVNÍ A VODNÍ INFRASTRUKTURY
• Strategie a koncepce ministerstva dopravy pro přípravu výstavby silniční, železniční a vodní dopravní infrastruktury (plánované projekty v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu)
• Státní rozpočet a financování přípravy a výstavby dopravní infrastruktury. Plán rozdělení financování z centrálních vs. krajských a lokálních zdrojů
• Projekty na zajištění dostatku vody a vodní infrastruktury
• Role stavebních dozorů a možnosti pro lepší koordinaci mezi investorem, projektantem a stavební firmou
12:30 – 14:30Networkingový oběd

Účast je pro ředitele projektových a architektonických společností spolupracujících na výzkumu bezplatná, z důvodu tradičně velkého zájmu je však nutná registrace.


Registrace na:
Email (CZ):
Tel.: +420 774 299 796


Generální partner

Graitec

Zlatí partneři

Infram a.s. SGCP Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. valbek Pragoprojekt

Výhradný projektový partner

SUDOP GROUP

Stříbrný partner

Tyros Loading Systems CZ s.r.o.

Bronzoví partneři

IBR Consulting, s.r.o. Reckli

Nejbližší konference

Plzeň, 30. 07. 2019
ROZVOJ PLZEŇSKÉHO KRAJE A BIM PRO REGIONÁLNÍ INVESTORY 2019
Prezentace postupů a zkušeností z přípravy i realizace pilotních projektů, dopady na stávající standardy a cesty pro nastavování pilotních projektů.

Příští studie

Studie projektových společností 2019

Bezplatně stáhnout